Megjelent a Szaku 21!

Erő-állóképesség fejlesztés a full contact karate stílusokban

Gyakorlati megközelítés

A Szakuban folyamatosan olvashattok a küzdõsporttal mint szakmával, edzés­el­mé­let­tel, módszertannal kapcsolatos írásokat. Leg­inkább Dr. Dörgõ Sándor kiváló szakmai anya­gait olvashattuk. Sajnos Sanyi barátom tanul­mányai, kutatásai és munkája miatt nem tudja rendszeresen vállalni, hogy okít­son minket. De azért nem teljesen hagyja ma­gára a téma érdeklõdõit, és idõnként jelentkezni fog, ahogy lehetõségei engedik. Viszont komoly igény van ezekre az írásokra, sokan jeleztétek, hogy továbbra is szívesen olvasnátok ilyen témájú cikkeket. Hisz kis hazánkban sajnos nem jelennek meg ilyen szakmai anyagok.
Folyamatosan keressük a megoldást a prob­lémára: olvashattatok kiváló írást Sensei Fris Ferenctõl, vagy éppen Szövetes Veronikától. És jelenleg is keressük azokat, akik szakmai anyagokkal tudnák gazdagítani a Szaku olva­sóinak tudását. Sajnos nem sikerült meg­felelõ szakemberre lelnünk, aki írna is, és nem is döngeti az ajtónkat senki, hogy szívesen segítene – magától – az információra éhes edzõkön, szakembereken, gyakorló kara­tékákon és versenyzõkön. Szóval mindezek okán magam nyúltam klaviatúra után. Nem ren­delkezem igazán mély ismeretekkel, így elõ­re elnézést kérek. Meg sem fogom tudni köze­líteni Dörgõ Sanyi barátom anyagait. A leírtakon kívül még az is arra ösztökélt, hogy írjak, hogy talán tudok valamit segíteni nektek. Fõként a gyakorló versenyzõknek, kez­dõ edzõknek. Igyekszem gyakorlati ta­pasz­talataim lejegyezni, és majd eldöntitek, tud­játok-e hasznosítani.

Kozlov nyert Oszakában 

Mihail Kozlov (27 éves, 186 cm, 100 kg) nyerte az IKO 1 nyílt súlycsoportos japán bajnokságát szupernehézsúlyban. A versenyt Oszakában rendezték, június 4-5-én.

Related posts