Megjelent a Szaku 21!

Fantom sem beszélni japán   

A Súkan Sincsó nevû lap ismét régi ismerõsünkrõl, Toda Nacukóról ad hírt. A hölgy felel a Japánban vetített amerikai mozik jó részének japán változatáért. Egy korábbi számunkban már beszámoltunk arról, mit mûvelt a hölgy A gyûrûk urával.

A négy klasszikus karatestílus 

„Yahara hihetetlenül gyors, de ta­lán nem is ez a legjellemzõbb vo­ná­sa. Inkább az a vadság, az a ragadozóra emlékeztetõ kímé­let­len­ség, ahogyan küzd.” Aki el­kezd fanyalogni Tótisz András e­me örökbecsûje olvastán, per­sze, megint itt egy új Oyama tanítvány, az nagyon téved. Mikio Yahara mester soha a kyo közelében se jutott. A shotokan mestere, igen, azé a shotokané, amit divat idõnként lekicsinyelni, gyógyegér stílusnak nevezni. Aki ilyeneket mond, annak még sosem repült bele egy jó shotokan küzdõ ökle az arcába, ami még nem is len­ne baj. Baj igazán az, hogy ha meg­kér­dez­nénk, mi a shotokan va­­ló­­já­ban, még feketeövesként is csak habogni tudna. Egy rakás stí­lus létezik, melyeknek közös jel­­lem­zõi egyeznek, és amelyeket kö­zö­sen karaténak nevezünk.
U­­gyan­­­akkor mindegyiknek ren­del­­ke­zik markáns jegyekkel, me­lyek egyedivé teszik. 

Related posts