Aszó Taró hírlevele – A helyszínen gyűjtöm be a valóságot

Múlt héten szombaton meglátogattam a tokiói Kameariban egy bevásárlónegyedet. Biztos vagyok benne, hogy még ha nem is jártak arra, a Kameari név ismer?sen cseng sok mangarajongó számára a „Kocsira Kacusika-ku Kameari kóen mae hasucudzsdó” képregény után. A Kaemari boltosai nem fenyegetésként élték meg egy új bevásárlóközpont megnyitását a közelben, hanem ellenkez?leg: mozgósították tehetségüket és új életet leheltek saját utcáikba, az említett manga egyik szerepl?jére, Rjó-szanra alapozva. Hozzáállásuk rendkívül pozitív volt, lelkesedésük pedig megfékezhetetlen. Rjó-szanról három bronzszobrot is mintáztak, melyeket a bevásárlónegyed különböz? pontjain állítottak fel. A szobrok nagyjából akkorák, hogy…

Bővebben

A tanárok perlik az államot személyes adatgyűjtés miatt

Középiskolás tanárok egy csoportja kártérítési pert indított a kanagavai megyei önkormányzat ellen, amiért személyes információkat gy?jtöttek be azokról a pedagógusokról, akik megtagadták, hogy felálljanak a nemzeti himnusz elhangzásakor iskolai ünnepségeken. A jokohamai kerületi bíróságnak benyújtott keresetben 18 felperes, köztük kanagavai középiskolai tanárok követelik, hogy töröljék adataikat és fejenként egymillió jenes kártérítést kérnek kompenzációként. A felperesek állítása szerint az adatgy?jtés szándékos és az önkormányzat rendeleteivel ellentétes volt. A kereset szerint 2006 márciusa óta a Kanagava Megyei Oktatási Tanács folyamatosan gy?jti az adatokat azokról a pedagógusokról, akik megtagadták, hogy állva énekeljék az…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – Japán vezető ereje

A múlt héten részt vettem a pénzpiacokról és világgazdaságról szervezett csúcstalálkozón húsz nemzet vezet?jével, akik között a fejl?d? országok, például India és Kína vezet?i is szerepeltek. Japán iránt nagyok az elvárások, mivel komoly tapasztalatokkal bír a buborékgazdaság kipukkanása utáni válság kezelése terén. Azért is nagyok az elvárások Japánnal szemben, mivel a világ második legnagyobb gazdaságáról van szó. Beszédem után azonnal elmondta nekem India miniszterelnöke, Manmohan Singh és az Egyesül Királyság miniszterelnöke, Gordon Brown, hogy jó el?adás volt, nagy mennyiség? konkrét tartalommal. Habár a találkozó rövid volt, mindössze két napos, Japán…

Bővebben

Bírálják a minisztériumot a 11 milliárdos iroda terveiért

A közlekedési minisztériumot számos támadás érte, mióta kiderült, hogy egy új kormányzati épületet kívánnak építeni Szendaiban – 11,4 milliárd jenért. Az ellentmondásos tervet a minisztérium tóhokui regionális irodája készítette és egy decentralizációról szóló tanácskozáson merült fel a héten. – Ez nem rendkívül helytelen? – kérdezte Niva Uicsiró, a tanácskozás elnöke. – Ez a lépés, amely a kormányzat helyi irodáit b?vítené, rendkívül sajnálatos – tette hozzá. A tanács más tagjai is kifejezték elégedetlenségüket, mivel a minisztérium képtelen volt részletesen kifejteni a terveket, amikor a tagok megvizsgálták a helyszínt szeptemberben. A tanács…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – „A harmónia köre”

A múlt heti washingtoni csúcstalálkozó után Peruba utaztam, ahol részt vettem az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttm?ködés (APEC) tagországainak ülésén. Az idei találkozó legfontosabb célja az volt, hogy megosszuk a washingtoni csúcs eredményeit a térség országainak vezet?ivel, hogy könnyítsük a pénzügyi válság elleni harcukat. E tekintetben sikerrel jártunk. Javasoltam továbbá, hogy Japán és a Világbank közösen hozzon létre egy alapot, amely ázsiai és latin-amerikai bankokat támogat, els?sorban a kereskedelem biztonságosabbá tételére. A legtöbb esetben ezek a javaslatok visszaköszöntek a vezet?k zárónyilatkozatában, ez pedig komoly sikert jelent Japán és az egész…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – Büszkeség

Ha visszatekintünk Japán részvételére az iraki újjáépítési tevékenységben, soha nem feledkezhetünk meg két diplomatánkról, Oku Kacuhiko nagykövetr?l és Inoue Maszamori els? titkárról. November 29-én emlékeztünk meg értékes életük elvesztésének ötödik évfordulójáról. Oku nagykövet és Inoue els? titkár szenvedélye és küldetéstudata az iraki rekonstrukció iránt átragadt az önvédelmi er?k (SFD) katonáira, akik Irakban szolgáltak. Az ország azóta folyamatosan az újjáépítés útján halad. Az iraki és japán zászló egymás mellett lobog – mindkett? kinyújtja a kezét, a másik pedig belecsap. A japánok által felújított Al Dzsulan általános iskola f?bejáratán látható képen az…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – Amit meg kell őriznünk

A múlt hét végén Fukue szigetre látogattam, amely a Nagaszaki megyéhez tartozó Goto szigetek egyike. A fukuokai Haneda reptérr?l indulva három órán át tartott a repül?út odáig. Fukue szigeten meglátogattam a halászöblöt, ahol a japán tüskés homárt rakodják ki a hajókból; valamint azokat az istállókat, amelyekben a híres helyi specialitást, a gotói marhahúst szolgáltató állatokat tenyésztik. Amikor megráztam a halászok és az állattenyészt?k kezét, megfigyeltem, hogy ezek a valóban dolgozó emberek kezei. Dolgozó emberekkel találkoztam. Van egy japán kifejezés, a „narivai”. Jelentése: valaki a megélhetésért dolgozik. A kezekben, amiket megráztam,…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – Lépések a mindennapi élet megvédéséért

Legutóbb bejelentettem „az emberek mindennapját megvéd? intézkedéssorozatot”. Az Egyesült Államok pénzügyi válsága világszerte abnormális mérték? hatással volt a nemzetgazdaságokra. Ezidáig a kormányzat egy pótköltségvetés elfogadásával és az ezt követ? „az emberek mindennapját megvéd? intézkedéssorozattal” válaszolt a helyzetre. Mégis, a gazdasági helyzet továbbra is váratlan sebességgel romlik. A kormányzat a maga részér?l minden lehetséges er?feszítést megtesz, hogy megszüntesse az emberek bizonytalanság-érzetét a napi élet miatt és lehet?vé tegye, hogy Japán a fejlett gazdaságok között els?ként lépjen túl a recesszión. A foglalkoztatottság és a vállalatok pénzforgalmának biztosítása kapja a legmagasabb prioritást, ezzel…

Bővebben

Aszó Taró hírlevele – Határozott, célratörő költségvetés az emberek mindennapjaiért

Boldogan számolhatok be arról, hogy elkészült a 2008-as pótköltségvetés, valamint 2009-es pénzügyi év költségvetése. Ez a két költségvetés megvédi az emberek mindennapi életét. Szeretném a következ? költségvetést „határozott, célratör?” költségvetésnek hívni, „amely az emberek mindennapjait védi”. A világ egy évszázadonként egyszer jelentkez? válságot szenved el. Abnormális gazdasági körülmények különleges válaszokat követelnek. Határozott lépéseket téve az összes ország közül els?ként próbálunk meg kitörni a recesszióból. Októberben fogadtuk el az els? módosítást a (2008-as pénzügyi évere szóló) költségvetésen. Ezt követ?en a második pótköltségvetés kereteit is meghatároztuk. Ma a 2009-es költségvetést is elkészítettük.…

Bővebben

Hirosima reméli, hogy Obama elfogadja a meghívást

Hirosimai diákok felkérték Barack Obama elnököt, hogy látogassa meg a várost abban a reményben, hogy új lendületet adhat a nukleáris fegyverek leszerelésének. Mintegy 250 tizenéves diák írt levelet japánul Obamának. Csatlakozott hozzájuk további száz az USA-ból, többen abból az iskolából, ahová Obama is járt Hawaii-on. Az amerikaiak vállalták a levelek lefordítását angol nyelvre, a Hiroshima daily nev? napilap szervezésében. Még soha egyetlen hivatalban lév? amerikai elnök sem látogatott el Hirosimába, ahová az Egyesült Államok a második világháború végén atombombát dobott, annak ellenére, hogy a város vezetése számtalan alkalommal próbálkozott a…

Bővebben