Megjelent a Szaku #25!

Super League Budapest, 01. 28.

Új kezdeményezésként Csikós Gábor és csa­pata arra invitálta a Super League ve­ze­tõ­ségét, Marcus Bauer urat, hogy hozzák el Magyarországra is egyre népszerûbb ver­seny­so­ro­za­tu­kat. Mivel a „Liga” központja Bécs­ben van, nem is kellett messzire utazniuk. Mint Csikós Gábor  elmondta, meglepõen könnyen belementek, és szívesen jöttek ha­zán­kba.
Az elõprogramban többek közt Szol­no­ki Ádám is kötelek közé lépett. Az ex-kyo­ku­shin karatés gyõzelmet aratott. Tur­go­nyi Bá­lint, aki elsõ hivatásos ökölvívó mér­kõ­zé­sét vív­ta szintén gyõzelemmel ör­ven­dez­tette a kö­zön­sé­get.

A SZAKU 2005-ös szubjektív, szervezetektõl független fighter ranglistája (kyokushin karate)

Közgyûlés – Magyar Kyokushin Karate Szervezet

A szervezet klubvezetõinek nagy része meg­jelent a közgyûlésen. Az albizottságok be­szá­molóit, az ütemtervet idõbeosztásokkal elõ­re kiosztották. Szinte minden információ, sza­va­zás, annak eredménye, beszámolók, sta­tisz­ti­kák, láthatóak voltak projektoron ki­ve­tít­ve. Rendkívül gördülékenyen haladt min­den.
Az albizottságok, az elnökség megtartották be­szá­molóikat a 2005-ös évrõl, illetve az el­múlt 4 éves ciklusról, majd lemondtak. Jött a tiszt­újí­tás.

Kyokushin fighterek a profik között 1.

SAM GRECO

Új sorozatot indítunk útjára, amelyben azo­kat a kiemelkedõ kyokushin versenyzõket mu­tat­juk be néhány mondattal és képpel, akik sikeres amatõr karate pályafutásuk u­tán a profi küzdõk között is vállalták a meg­mé­ret­te­tést.
Elsõ „áldozatunk” az ausztrál születésû Sam „Bad Boy” Greco.

Related posts