Megjelent a Szaku #25!

Kyokushin fighterek a profik között 2.

TATSUFUMI TOMIHIRA

Tatsufumi Tomihira (30 éves, 185 cm, 94 kg) egy kevéssé ismert versenyzõ idehaza, pe­dig a japán fiú a felkelõ nap országának egyik igen aktív nehézsúlyú K-1 versenyzõje.

Interjú Nagy Tiborral

– Hogyan kerültél kapcsolatba Nicho­lasszal?
– Dévényi Andris barátom mesélt elõ­ször Nicholasnak rólam. Andris, 1997 ta­va­szán uchi deshi volt a Honbun, ahol ak­kor Nicholas volt a vezetõ tréner. Sokat be­szél­get­tek és Andris rólam is ejtett pár jó szót. Az­tán még ugyanebben az esztendõben, az elsõ súlycsoportos vb-n odajött hozzám be­szél­getni. Nicholas rendkívül jól beszél japánul és elolvasta a nevemet az övemen, így ismert fel. Aztán legközelebb az 1999-es vb-n fu­tot­tunk össze. Neki addigra már indulóban volt a profi K-1-es karrierje. Követtem a pá­lya­futását, a kudarcait és a gyõzelmeit egy­a­ránt. Aztán múlt esztendõben felvettem ve­le a kapcsolatot az interneten. Megírtam ne­ki, hogy ugyanabban a cipõben járok, mint õ, hiszen én is elhagytam az IKO1 szer­ve­zetet és ezért Japánban nem vehetek részt K-1 rendezvényeken. Sajnos létezik egy ilyen megállapodás a K-1 office és az IKO1 kö­zött. Megkértem, hogy ha van lehetõsége, ak­kor segítsen a tréningekben vagy japán mér­kõ­zések lekötésében. Nick visszaírt, hogy bármikor kimehetek hozzá, szállást, ed­zés­lehetõséget is biztosít, méghozzá in­gyen.

DebreZen

Ez év január utolsó hétvégéjén a Mokusho Zen Ház gyakorló hétvégét tartott. Hagymásy La­u­ra meghívására Debrecenbe gyûltek össze a szer­zetesek, és eljöttek a zen gyakorlása iránt ér­dek­lõdõk, azért, hogy bevezetést nyerjenek a za
­zen gyakorlásába. A hétvégén lehetõségünk volt egy rövid elõadáson meghallgatni, hogyan ér­de­mes gyakorolni. A bennünk felmerülõ kér­dé­sek­re választ kaphattunk a Nagyváradon élõ Ta­más Péter szerzetestõl. Õ azt gondolja, hogy az elméleti tudás gyakorlati tapasztalat nélkül sem­mit nem ér. Úgy is mondhatnánk, hogy „a pu­ding próbája az evés”.
Az interneten böngészve találtam erre a lehe­tõ­ség­re, és jó alkalomnak tûnt, hogy gya­kor­la­ti tapasztalatot gyûjtsek. Közel húsz éve gya­kor­lom a karate-dót, és olvastam Taisen De­shi­ma­ru mester könyveit, melyeket a fi­gyel­mé­be szeretnék ajánlani azoknak, akik ol­vas­sák írásomat. Ezen mûveknek a címe: Az út gyakorlása; A zen és a harcmûvészetek. Szom­bat délután nyitottan és nagy elvárásokkal ér­kez­tem Debrecenbe, az elõadás és a gyakorlás he­lyé­re. Itt megtudtam, hogy 1992-ben Ma­gyar­or­szágra érkezett egy francia nemesi szár­ma­zá­sú mester, Yvon Bec, szerzetesi nevén Myo­ken mester, aki Deshimaru senseinek volt a ta­nít­vá­nya, azért, hogy minket, magyarokat meg­is­mer­tes­sen a japán zen soto irányvonalának ha­gyo­má­nya­ival és gyakorlásának módjával. Õ a magyar származású Mokusho Zeisler István kül­de­tését jött beteljesíteni.

Related posts