Megjelent a Szaku #25!

Maki-zusi fajták

Úgy látszik, a Szaku 25-ben lépten-nyomon a maki szóba botlunk: két cikk a polcra ki­te­hetõ, mú­ze­um­ban kiállított fajtáról, ez a har­ma­dik pe­dig a szájba való változatról szól.

Házi készítésû hasioki

Maga az ötlet az internetrõl jött, ha rá­ke­res az ember a hasiokira, hihetetlen for­májú és színû dolgokat lehet ta­lál­ni, bálnáktól kezdve Snoopy-ig min­den­félét. A Terebess-ben is árulnak macs­ka ala­kú­akat, gondoltam, miért ne ké­szít­het­nék én magam is, amúgy is szeretek bar­kácsolni. 🙂

A Yamato társulat hangszerei

A hangszerek

Nagado-daiko (mija-daiko)
„Hosszú testû dob”
A testnek kör alakú, hordó formája van. A mar­ha­bõr borítás a dob testéhez szeggel van oda­erõsítve. Ez a taiko dobok prototípusa, leggyakrabban köthetõ a taiko doboláshoz.

A varázslatos Maki-e

„Japán lakk és aranyporral felszórt kép” – definiálja röviden a kiállítási tárgyainak tech­nikáját kiadványában a Hopp Ferenc Mú­zeum. A Kelet-Ázsiai Mûvészeti Mú­ze­um­ban 2005 májusa óta látogatható a két­száz­öt­ven különleges, egyedi használati és dísz­tár­gyakat felvonultató, azok készítését, élet­útját bemutató kiállítás. Az alábbiakban a tárlat megtekintésére buzdítanám olva­só­in­kat.

Related posts