Megjelent a Szaku #25!

Trinity Blood – Budapesten

Szia!

Még egy valamit (mármint a házi készítésû hasiokikon kívül – a törd.) szeretnék a figyelmed­be a­ján­la­ni. Létezik egy Trinity Blood nevû anime, amely­nek a 3-4 része Budapesten ját­szó­dik.

Junior válogatott tábor
Magyar Kyokushin Karate Szervezet

A szervezet most tartotta évnyitó edzõ­tá­bo­rát, ahol a junior válogatott (17-18 éves) ver­seny­zõk gyûltek össze. A közgyûlés is­mét sen­sei Bencze Antal 4. danos mes­tert vá­lasz­tot­ta a válogatott szövetségi kapi­tá­nyá­nak. Ben­cze sensei felkérte válogatott edzõknek a következõket: sensei Tóth Tibor, sensei Ste­fa­novics József, sempai Agócs Tibor, sem­pai Polyák József és sempai Jarábik Lász­ló, valamint Boldizsár Zsolt bokszedzõ. A fel­kért mesterek mind vállalták is a mun­kát.

Hungarian Open

2006. 04. 08.                   SZOLNOK

Kata

„A kata a karate lelke. Egy karatés tudását ab­ból lehet a legjobban felmérni, hogy mutat be egy katát.” (Gichin Funakoshi)
„A kata a valós harc szempontjából egy ra­kás szemét, de el kell ismerni, hogy jó gya­kor­lás.”
(Jon Bluming)
Hoppá… Mintha kicsit eltérõ hangnemû len­ne a két mester véleménye… Min­den­e­set­re amelyik karatés nem ismeri Gichin Fu­na­ko­shi nevét, az ássa el magát, Jon Bluming pe­dig a ma élõ három 10 danos judomester egyi­ke, mellesleg egy hatodik dant is be­ka­szí­ro­zott sosai Oyamától, tehát csak tud valamit a témáról. Talán abból ered a vé­le­mény­kü­lönb­ség, hogy Funakoshi sensei halálakor kan­cho Bluming még a húszas éveit taposta.
Szerintem meglincselnek a T. Olvasók, ha újra elkezdem fejtegetni, hogy az õsi karate szimplán a túlélésrõl szólt. Sem­mi látványosság, cselezés, másod- és har­mad­szán­dé­kú akciók. Határozott, erõs támadás, ha kellett, gyors ellépés vagy egy csonttörõ ere­jû blokk, és azonnali visszatámadás. Azon­na­li döntés, semmi habozás, vagy a­hogy akkor mondták, ikken hissatsu. Ölj egy ütéssel. Ha nem sikerül, te halsz meg, é­let-ha­lál küzdelemben nincs ezüstérem. A ka­ra­te felkészülési metódusának alapja így a ki­hon lett. Nézzük csak meg, mibõl áll…
Dachi waza – állástechnika. Mély, erõteljes állá­sok, amelyekben nem tudsz táncolni, de annál stabilabbak. Próbálj csak meg bok­szo­ló módjára dzsiggelni egy csúszós ut­cán, hepehupás erdei talajon vagy egy ha­jó fedélzetén! Ott stabilitás a lényeg. Ha meg­állsz a lábadon, van esélyed, hogy életben ma­radj.

Related posts