Megjelent a Szaku #25!

Hasznos tárgyak dicsérete

Bandana

A bandana szó annyira japánosan hangzik, amit takar – hajtogatott fejkendõ – pedig szin­tén annyira „tipikusan” japán, hogy ha nem katakanával írnák a szót, eszünkbe sem jut­na, hogy jövevény. A hindi bandhana szó­ból származik, melynek jelentése „meg­köt­ni”. A rovat kedvéért említsük meg néhány elve­te­mültebb alfaját:

Kimonó

A kimonó szó szerinti jelentése dolog (mo­no), amit viselünk (kiru).
Japánban az öltözet az ország klímájának meg­­fe­lelõen alakult ki. Az õsidõkben két rész­­bõl – egy felsõbõl és egy alsóból – állt, ami­ket elöl és hátul varrtak össze és a de­rék­nál kötöttek meg. Késõbb ez egyetlen, bõ ru­ha­darabbá vált, széles ruhaujjakkal, hogy elég szellõs legyen a forró, párás nyá­ron. Télen az öltözködést úgy oldották meg, hogy több réteg kimonót húztak. Ez a „rétegezõ” jelenség a Heian-korban tel­je­se­dett ki, mikor is az udvarban élõ hölgyek már tizen­két réteg kimonót viseltek ünnepi al­kal­mak­kor. Ebbõl ered az, hogy a színekre és a szí­nek kombinálására olyan nagy hangsúlyt fek­tet­nek máig. Mintegy kétszáz szabály határozta meg régen azt, hogy milyen színeket mikor lehet egymással kombinálni. Ezeknek a sza­bá­lyok­nak egy része ma is tovább él: most is taná­csos novembertõl februárig a szilvavirág ár­nya­latainak megfelelõ színû kimonót (ume gasane) hordani, éppúgy, ahogy márciusban és áprilisban levendulaszínû, kék bélésû ki­mo­nót (fudzsi gaszane), és ahogy nyárra a piros, bélés nélküli nyári kimonó (beni hi­to­e) ajánlott. Az évszakoknak megfelelõen vál­to­zó ruhaszín azt mutatja, hogy a japánok mennyi­re tiszteletben tartják a természetet, és hogy annak legapróbb változásait meg­is­mer­ve hogyan idomultak hozzá.

Kokin vaka sú

A Kokin vaka sú – Régi és új versek gyûj­te­mé­nye – az elsõ, császári utasításra össze­ál­lí­tott vakagyûjtemény, melyet az idõk fo­lya­mán még húsz követett. Uda császár (887-897) gondolta ki az ötletet, és fia, Dai­go császár (897-930) adta parancsba össze­ál­lí­tá­sát 905-ben.

Related posts