Megjelent a Szaku 19

Tojotomi Hidejosi élete

Ikusza Nobunaga hatalmába került. A sikeres ostrom hírét hallva Nobunaga sürgősen magához hívatta Tokicsirót. Megdicsérte ravaszságáért és hősiességéért, majd kinevezte umadzsirusinak. Tokicsiró határtalanul boldog volt. Az umadzsirusi ugyanis amolyan vezérféle
. Tokicsiró ezzel tehát több száz katona tejhatalmú vezére, ura lett Ikuszában. Nobunagához csak egy kérése volt, hogy hadd viselhessen aranyszínű ruhát és ne olyat, mint a többi uraság. Nobunaga legyintett a  kérésre, hogy tőle aztán olyan ruhát visel Tokicsiró, amilyet csak akar.
Oda Nobunaga sorra bekebelezte Ikusza minden egyes területét. Mino ország végképp az uralma alá került, ezzel Japán leghatalmasabb urának tudhatta magát, a legnagyobb ország sógunjaként tartották számon.
Mino ország elfoglalása óta eltelt tíz év, de Nobunaga-tono nem volt még felhőtlenül boldog. Minden vágya, hogy Oumi országát (a mostani Siga prefektúra) is kézbe kaparintsa.
Ikuszában Nobunaga leghatalmasabb és legerősebb vára éppen az volt, amelyet Tokicsiró épített. Nobunaga, ismerve Tokicsiró bátorságát és ravaszságát, magához kérette. Neki mesélte el, hogy Oumi országot bármilyen módon meg kell szerezni. Amennyiben Tokicsiró vállalja és sikeres lesz, akkor a felét nekiadja, és daimjóvá teszi. Ha­talmas földbirtok és megszámlálhatatlanul sok ember nagyurává válhat.
– Daimjó?! Egyedüli nagyúúúr!? Egy fél ország uralkodója??? – Tokicsiró nagyon meglepődött. De  Nobunaga nagyon is komolyan gondolta: meg­növelte Tokicsiró seregét, mi több, a Kinosita Toki­csiró nevet Hasiba Csikuzennokami Hidejosi névre változtatta.

Related posts