Megjelent a Szaku 19

A turanizmus

A turanizmus lényegét nehéz pontosan meghatározni. Az alapgondolat szerint, mivel a magyarság a turáni népek közé tartozik, ezért feladata a többi turáni eredetűnek tartott nép megismerése, kutatása és velük szorosabb kapcsolat kialakítása kulturális, gazdasági és politikai téren. A kelet felé való orientáció fogalma azonban túl tág, így sokszor egymásnak teljesen ellentmondó értelmezések jelölésére használták, ráadásul a turáni eszme tartalma nemcsak a különböző csoportok céljaitól, hanem korszakoktól függően is változott.
A turáni elnevezést először Max Müller német származású angol nyelvész alkalmazta, mégpedig Európa és Ázsia nem indoeurópai és nem sémi nyelveire (a kínait kivette a felosztásból). Ezt a tartalmat később elvetették, de a terminus megmaradt. Legszűkebb értelemben az ural-altáji népcsaládot illették vele, eszerint a magyarság az uráli népek ugor ágához tartozik, emiatt közeli rokonságban áll a finnugor és szamojéd népekkel, távolról pedig az altáji népekkel, mint a török-tatár, mongol, japán és koreai. Így 150 milliós turáni népességet jelöltek meg. Tágabb értelemben a turániakhoz sorolták a kínai, tibeti és indiai nyelvek nagy részét is, ez mintegy 600 milliós turáni népcsoportot foglalt magába.
Sokan Vámbéry Ármint tekintik a hazai turanizmus atyjának, noha ő maga ezt visszautasította, sőt, a turanizmust délibábnak tartotta. Életműve azonban valóban a turáni gondolat köré épült. A 19. század második felében robbant ki az „ugor-török háború” a finnugor eredet és a török-tatár eredet elméletét valló nyelvészek között. Az egész nemzet figyelemmel kísérte a vita állását, mely mind a napilapok hasábjain, mind a tudományos fórumokon hevesen folyt. Vámbéry kezdettől fogva a török-tatár vonalat képviselte, és amikor kénytelen volt elismerni a finnugor rokonság elsődleges voltát, fenntartotta, hogy a magyarság későbbi törökséggel való kapcsolata ugyanolyan mértékben alakította a nyelvet. Vámbéry a Turán elnevezést Közép-Ázsia török népek lakta területeire alkalmazta, és Közép-Ázsia című könyvében elsőként vázolta fel egy hatalmas pán-türk birodalom tervét, melyet a fajilag rokon népcsoportok alkothattak volna Törökország vezetésével az Adriától Kínáig. Ezután hiába tiltakozott, a későbbi turanisták ezt a gondolatot terjesztették el.

Related posts