Fukuda Jaszuo hírlevele – Túllépni a nehézségeken

Tegnap részt vettem a Hirosimai Békeszertartás idei rendezvényén. Hirosima, amely a tízezrek életét követel? atombomba ledobása után egy kiégett pusztaság volt csupán ma az egyik legnagyobb japán várossá n?tte ki magát és világszerte a béke jelképévé vált.


Találkoztam a bomba áldozataival és az elhunytak családtagjaival és alkalmam nyílt, hogy kinyilvánítsam a részvétem irántuk. Még ma is számosan szenvednek a bomba utóhatásaitól. Még hatvanhárom esztend? elteltével is az emberekkel marad a tragédia.

Japánnak, mint az egyetlen országnak, amely megtapasztalta a nukleáris pusztítást soha nem szabad megengednie, hogy a tragédia megismétl?djék. Ismét meger?södött az elhatározásom, hogy Japánnak felel?s szerepet kell játszania egy békés és stabil nemzetközi közösség kialakításában.

Nemrég számos véleményt kaptunk olvasóinktól, amelyben leírták, hogy „valamit tényleg tenni kell, hogy segítsünk átvészelni a növekv? költségek okozta nehézségeket a mindennapi életben”.

Szeretném megragadni a lehet?séget és még egyszer kijelenteni, hogy pont ezekben az id?kben, amikor a nemzetgazdaság komoly nehézségekkel néz szembe komoly strukturális reformokat kell végrehajtanunk, amelyek biztisítják a japán gazdaság jöv?beni növekedését.

Ugyanakkor a reformok felgyorsítása érdekében meg kell hallanunk az aggódó hangokat is, melyeket a mindennapi élet miatt aggódó emberek hallatnak és olyan politikát kell folytatnunk, amely érezhet? javulást hoz az emberek életkörülményeiben. E politika megvalósítása érdekében az elmúlt héten átalakítottam a kormányt.

Japán jelenleg két alapvet? változáson megy keresztül: az energia- és a nyersanyagárak emelkedése, amely világszerte tapasztalható és az öreged? japán társadalom, amelyben egyre kevesebb gyerek születik.

El?ször is megfelel? választ kell találnunk a gyors olajár-növekedésre, valamint a dráguló élelmiszerek és nyersanyagok problémájára. Érzem, hogy az emberek egyre nehezebben jönnek ki a fizetésükb?l a növekv? költségek miatt. A fejl?d? gazdaságok gyors növekedését látva egyértelm?, hogy a problémát nem oldhatjuk meg néhány gyors intézkedéssel.

A globális felmelegedés és a növekv? energiaárak korában egyre sürg?sebb feladat egy alacsony széndioxid-kibocsátású társadalom felépítése többek közt az új, energiatakarékos technológiák bevezetésével. Az emelked? gabonaárakra válaszként meg kell er?sítenünk a hazai mez?gazdaságot és növelnünk kell Japán önellátó képességét számos lépéssel, például azzal, hogy együttm?ködünk a mez?gazdasági, a kereskedelmi és az ipari szektorral és megreformáljuk az elosztási rendszert.

Ahhoz, hogy szilárdan továbblépjünk a strukturális reformok terén, válaszolnunk kell azokra a véleményekre, amelyek például kis- és közepes vállalkozásokból, a mez?gazdaságból vagy a halászoktól érkeznek, mivel ?ket sújtja a legjobban a dráguló üzemanyag problémája.

Ezen kívül el kell oszlatnunk az emberek bizalmatlanságát és aggodalmait a szociális hálót illet?en, beleértve a nyugdíjrendszert és az egészségügyi ellátást.

Drasztikus reformokat kell végrehajtanunk a jöv?re tekintve, hogy megválaszoljuk az öreged?, egyre kevesebb gyereket szül? társadalom kihívásait, hogy az emberek biztonságban érezhessék magukat. Rendkívül fontos, hogy minden egyes aggodalmat olyan gyorsan oszlassunk el, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Az a szándékom, hogy a nemrég elfogadott ötlépéses terv megvalósításához szükséges lépéseket a lehet? leghamarabb megvalósítom. A legfontosabb ezek közül az orvoshiány megoldása a gyerekosztályokon és a sürg?sségi ellátásban, az óvodák létesítésének felgyorsítása, mivel rengeteg gyerek került várólistára, valamint annak a támogatása, hogy a fiatalok önkéntes munkát végezzenek, hogy kés?bb teljes munkaid?ben felvegyék ?ket az adott vállalathoz.

Az emberek mindennapi életében jelent?s nehézségek merülnek fel ezekben az id?kben.

Mégis, hogy túllépjünk azokon a nehézségeken, melyekkel jelenleg nemzetünk szembenéz, együtt fogok dolgozni a néppel: az új kormány tovább gyorsítja a reformokat és gondosan kidolgozott politikát hajtunk végre, amely kifejezetten az emberek mindennapi életében felmerül? aggodalmakra ad választ.

2008. augusztus 7.

Related posts

Kommentelj