Aszó Taró hírlevele – Megsemmisítem a bürokraták ejt?erny?ztetését

Az amakudari (szó szerint: „alászállás az égb?l”) jelentése az általunk is jól ismert „ejt?erny?s állásba érkezés”, vagyis az a gyakorlat, amikor egy magasrangú közszolga kap egy csak papíron létez?, jól fizet? állást egy komolyabb magánvállalatnál. A „vatari” pedig az a szokás, amikor a nyugdíjba vonuló közszolgák csak látszólag vonulnak ki a munkaer?piacról, ehelyett körbe-körbe küldik ?ket, egymást váltva a különböz? kapcsolódó szervezetek nyújtotta zsíros állásokban.Az el?bbi szokást – az amakudarit – mostantól számítva három éven belül meg kell szüntetni. Az átmeneti id? elteltével minden ilyen állásváltozást egy független szervezet jóváhagyásával lehet csak végrehajtani, míg a vatarit teljesen megtiltjuk.

„Egyértelm?en kinyilvánítom, hogy a „vatari” rendszere elfogadhatatlan. Ezen felül remélem, hogy sikerül felgyorsítani a nyugdíjba vonult minisztériumi alkalmazottak álláskeresésének megakadályozását és azoknak az ügynökségi tevékenységeknek a korlátozását, melyek a három év letelte el?tt próbálnak „amakudarit” szervezni. Konkrét tettekkel ez azt jelenti, hogy olyan kormányzati rendeletet készítünk, amely még az év vége el?tt megszünteti a vatari és az amakudari gyakorlatát, ezzel is mutatva a kormányzat szándékait.”

Ez volt az a válasz, amit a Diéta ülésén adtam február harmadikán a közszolgák „vatari” gyakorlatával kapcsolatban. Ugyanakkor az ellenzéki pártok ellenállásának köszönhet?en nem sikerült felállítani azt a hivatalt, amely az amakudari és a vatari rendszerének felszámolását végezné.

A jelenlegi ülésszakon elhangzott politikai beszédemben hangsúlyoztam a szüntelen adminisztratív reformok szükségességét és a pazarlás átfogó megszüntetését.

Fel kell gyorsítanunk a kormányzati rendszerek reformját. Ez a kabinet legfontosabb feladata. A gyorsítás érdekében minden akadályt le kell küzdeni. Ezekhez az er?feszítésekhez kérem az emberek támogatását és megértését.

Az emberi er?forrásokat ki kell használni. Úgy vélem, hogy a közszolgák egyoldalú büntetése Japán érdekei ellen való. A közszolgálattal foglalkozó embereket olyan helyeken kell alkalmazni, ahol képességeiket kamatoztathatják. Az a feladatom, hogy biztosítsam: a közszolgák minden képességüket kibontakoztathatják feladatuk ellátása során.

Ugyanakkor semmi szükség arra, hogy el?jogokkal ruházzuk fel ?ket. Inkább el kell törölni a privilégiumokat és olyan rendszert kell kiépíteni, amely biztosítja, hogy a közszolgákat komolyan motiválják a kemény munkára.

Visszatérve a kezd? gondolatra keményen végigviszem az emberek számára életbe léptetett reformokat a teljes kormányzati rendszerben.

2009. február 5.Related posts

Kommentelj