Aszó Taró hírlevele – Japán vezető ereje

A múlt héten részt vettem a pénzpiacokról és világgazdaságról szervezett csúcstalálkozón húsz nemzet vezet?jével, akik között a fejl?d? országok, például India és Kína vezet?i is szerepeltek.


Japán iránt nagyok az elvárások, mivel komoly tapasztalatokkal bír a buborékgazdaság kipukkanása utáni válság kezelése terén. Azért is nagyok az elvárások Japánnal szemben, mivel a világ második legnagyobb gazdaságáról van szó.

Beszédem után azonnal elmondta nekem India miniszterelnöke, Manmohan Singh és az Egyesül Királyság miniszterelnöke, Gordon Brown, hogy jó el?adás volt, nagy mennyiség? konkrét tartalommal.

Habár a találkozó rövid volt, mindössze két napos, Japán számos konkrét javaslatát, melyeket tapasztalatainkra alapoztunk – köztuk azt a javaslatot, amely a pénzkezel? alapok támogatásának fontosságát hangsúlyozza -, visszatükröz?dött a talákozó záródokumentumában.

Az olyan problémák, mint a jelenlegi válság morális kérdéseket is felvet és nem oldhatók meg kizárólag az USA-stílusú piaci fundamentalizmussal. Ellenkez?leg, ha csupán a szabályokat szigorítjuk, ahogy Európában teszik, a gazdaság nem lesz többé olyan szabad.

A középút lehet az igazi. A pénzügyi szabályozásról és felügyeletr?l szóló tárgyalásokon Japán javaslatait számos ország vezet?je támogatta.

A fejl?d? nemzetek gazdasága, mint Indiáé n? a legjelent?sebb mértékben. A globális gazdaság tortája nem n?het nagyobbra, ha ezeket a gazdaságokat nem támogatjuk.

Japán ezért bejelentette, hogy készen áll legfeljebb százmilliárd dollárt bocsátani a Nemzetközi Valutaalap (IMF) rendelkezésére.

Japán vezet? erejének ilyen demonstrációját nagyra értékelte Dominique Strauss-Kahn, az IMF egyik vezet?je is. Egy külön nyilatkozatban, amely Japánról szólt, úgy fogalmazott, hogy „óriási hozzájárulás a pénzügyi és t?kepiacok stabilitásához”.

Jelenleg egy úgynevezett évszázadonként egy alkalommal el?forduló pénzügyi válsággal nézünk szembe. Egy válság ugyanakkor esélyt is jelent a jöv?re nézve. A történelem megmutatta nekünk, hogy egy krízis leküzdése után új rend alakul ki.

A találkozón egyetértettünk a szükséges lépésekben, melyet a nemzetek visznek véghez.

Mondani sem kell, hogy ezek a lépések rendkívül fontosak. Történelmi találkozó volt, amelyen az egész világ megtette az els? lépéseket a krízis leküzdésében.

Egy nappal azután, hogy hazatértem, hirtelen találkozót kért t?lem a Japán Demokrata Párt (DPJ) elnöke, Ózava Icsiró. A találkozó során azt az álláspontot képviselte, hogy egy újabb költségvetési javaslatot kellene benyújtani a mostani ülésszak idején.. Ha nem, a DPJ nem engedi át a képvisel?házban az új terroristaellenes törvényt.

E javaslat célja, hogy lehet?vé tegye Japán számára a részvételt a terrorizmus elleni harcban utánpótlási feladatokat ellátó katonáinkkal az Indiai-óceánon. Semmi köze a pótköltségvetéshez.

Az a politikus, aki hátat fordít a döntéshozatali folyamatnak semmilyen haladást nem ér el. A DPJ még mindig elkerüli a pártvezet?k vitáját. Ha a DPJ az embereket helyezi els? helyre a politikai haszonszerzés helyett, akkor nyíltan és egyenesen bele kellene mennie a vitába a Diétán, majd velünk közösen kellene olyan döntéseket hozniuk, amelyek az emberek érdekeit szolgálják.

2008. november 20.

Related posts

Kommentelj