Fukuda Jaszuo hírlevele – Folyamatosan cselekedni

Folyamatosan cselekedni, egyik dolgot a másik után – Fukuda Jaszuo vagyok.

A kormányzat jelenleg is dolgozik azon, hogy azonosítsák a neveket és felderítsék a befizetések sorsát abból az ötvenmillió adatból, amelyr?l kiderült, hogy nem tudni, kihez tartoznak és amelyek befolyásolják az emberek nyugdíjának mértékét.

.

A kormány azonosítási munkája mellett szükség van minden egyes befizet? segítségére is, hogy ellen?rizzük az összes kérdéses adatot.

Ezen a héten kezdve a kormányzat egy különleges szolgáltatást is nyújt, hogy informálja az egyéneket a befizetésük sorsáról, akiket sikerült azonosítani.

Néhány olvasó esetleg arra a következtetésre juthatott, hogy a nyugdíjbefizetéseket rögzít? rendszer problémáit teljesen megoldjuk a 2008 március végén záruló üzleti évben. ?szintén elnézést kérek, amiért nem magyaráztuk el kielégít?en a kormányzati terveket, így sokan félreérthették és olyan benyomásuk támadhatott, hogy a nevek azonosítását már tavasszal befejezzük.

Az azonosítás és az értesít? rendszer kiépítése csak az els? lépés a teljes megoldás felé. A japán nép megértését kérem.

A kormányzat április és november között értesítést küld mindenkinek, aki csak nyugdíjat kap, hogy igazolhassák a befizetéseket rögzít? adatok helyességét.

Sokan érezhetik bizonytalanságban magukat, amiért a kormányzat így kezelte a nyugdíjbefizetéseket, de biztosítok mindenkit, hogy minden lehetséges er?feszítést megteszünk, hogy tisztázzuk az összes zavaros részletet az emberek nyugdíjszámlájával kapcsolatban, egyik esetet a másik után.

Hiszem, hogy nincs más mód az emberek bizalmának visszanyerésére, mint folyamatosan véghezvinni a lépéseket, amelyek a problémák megoldásához vezetnek. Továbbá eltökélt szándékom, hogy a múltban sok problémával küzd? japán nyugdíjrendszert megreformálva kialakítjuk a világ legbiztonságosabb intézményét.

Jól megtervezett rendszereket kell fejlesztenünk, melyek biztosítják, hogy minden ember átérezze a biztonságot olyan fontos területeken, mint a nyugdíjrendszer, az egészségügyi ellátás és a csökken? születési ráta problémája.

Ennek megfelel?en döntést hoztam egy nemzeti tanács felállításáról, amely a következ? év elején a szociális biztonság módosítására tesz majd javaslatokat. A tanács megtárgyalja azokat a kérdéseket, melyek közvetlenül érintik az emberek életét. A tárgyalásra váró kérdések súlyára tekintettel minden szektorból és a társadalom összes rétegéb?l meghívok majd tagokat, beleértve az összes politikai pártot, a munkásokat, fogyasztókat, n?ket és az üzleti élet szerepl?it.

Mivel Japán egyre inkább szembe kerül az id?söd? társadalom és a csökken? születésszám problémájával, szeretném, ha a tanács komoly megbeszéléseket folytatna széles perspektívából, hogy milyen társadalmi berendezkedéssel tud Japán a jöv? kihívásainak a legjobban megfelelni.

2007, december 20.

Related posts

Kommentelj