Fukuda Jaszuo hírlevele – Figyelni a munkahelyet, beszélni az emberekkel

Múlt szombaton meglátogattam a tokiói Szegataja Társadalombiztosítási Irodát. Abban a reményben tettem a látogatást, hogy saját szememmel gy?z?dhessek meg róla: a nyugdíjbefizetések adatainak ellen?rzése valóban folyik és hogy meghallgassam, mit mondanak az emberek a nemrég felállított konzultációs irodában.

Mélységesen sajnálom, hogy az embereknek ilyen gondot okoztak, hogy ismét össze kell szedniük az összes igazoló dokumentumot és ismételten az irodába kell menniük.

Most már jobban megértem, hogy az adatok tisztázása egy rendkívül munkaigényes feladat. Az irodába konzultációra érkez? emberek egészen eltér? helyzet?ek lehetnek: néhányuknak azzal az id?szakkal támadt gondja, amit a tengeren túl töltöttek, másoknak több évtizedes adataik t?ntek el. Épp ezért az iroda alkalmazottai minden egyes ügyben konzultációt tartanak és különféle más szervekt?l igénylik meg a szükséges adatokat.

Természetesen fel sem merül, hogy azért adnánk fel a feladatot, mert rendkívül nehéz. Ahhoz, hogy visszaállítsuk az emberek bizalmát a nyugdíjrendszerben, végig kell mennünk a teljes folyamaton, a dolgokat mindig az egyedi emberek néz?pontjából szemlélni, mindegy, hogy mennyi id?t vagy er?feszítést igényel.

A kormányzat az elmúlt héten elindította a Különleges Nyugdíjértesít? Szolgálatot, amely idén októberig minden nyugdíjast és befizet?t értesíteni fog.

Kérem, a nyugdíjakkal kapcsolatos összes kérdést nyugodtan tegyék fel nekik. Ha mindent rendben találnak, kérem, küldjenek egy válaszlevelet. Mindenki együttm?ködésére számítunk, hogy az adatokat ellen?rizhessük. Kérem mindenki megértését ebben az ügyben és azt, hogy szánjanak rá id?t, hogy beszerezzék a szükséges információkat.

Ami a kormányt illeti, egy jelent?s rendszert építünk ki a nyugdíjbefizetések adatainak biztonságos tárolására minden lehetséges eszközzel, többek közt további munkaer?t biztosítunk, hogy elkerüljük az irodákban a hosszú várakozási id?t vagy a zavarokat, amikor az emberek saját nyugdíjbefizetésükkel kapcsolatban érdekl?dnek.

Múlt héten pénteken a Diéta elfogadta azt a törvényt, amely egységes kártérítést fizet mindazoknak, akiket fert?z? vérkészítménnyel kezeltek. Ezt követ?en kedden a károsultak képvisel?i elfogadtak egy megegyezést, én pedig találkoztam egy hatvan f?s csoporttal azok közül, akik elkapták a fert?zést.

Ezek az emberek vidáman mosolyogtak, amikor kezet ráztam mindannyiukkal. Egyikük és könnyekben tört ki, azt mondva, hogy „mostantól a betegség elleni harcra koncentrálhatok”. A pereskedés már öt esztendeje húzódott, ezek a szavak eljuttattak valamennyit hozzám is az általuk megélt szenvedésb?l.

A kormányzat kötelessége, hogy megvédje az emberek életét és mégis, a kormányzat nem a fert?zést megkapó emberek szempontjából reagált a történtekre, s?t, tétlenségével lehet?vé tette, hogy az áldozatok száma tovább növekedjen. Az adminisztráció fejeként fenntartás nélkül bocsánatot kérek a kormány hibájáért.

Er?feszítéseket kell tennünk, hogy bizonyos legyen: ez a helyzet soha többé nem fordul el?. Különösen komoly változásra lesz szükség a hozzállásban, hogy a hivatalok munkatársai az emberek szempontját figyelembe véve végezzék a dolgukat. Ezen túl határozott lépéseket teszek a hepatitis kezelésével kapcsolatban, például pénzügyi hátteret nyújtunk a gyógyítási költségekre.

A Diéta utolsó rendkívüli ülése teljes 128 naposra nyúlt, és olyan helyzet állt el?, hogy a két házban más-más párt szerzett többséget. Még így is összesen 26 új törvényt fogadtak el, többek között azt, amely minden, vérkészítményekt?l hepatitisszel fert?zött beteg kompenzációjáról szól.

Úgy vélem, hogy mindez azért történhetett meg, mert az ellenzéki pártok is érzik bizonyos mértékben a krízist: a megosztottság nem érintheti az emberek mindennapi életét vagy a nemzet diplomáciáját.

A Diéta rendes ülésszaka holnap kezd?dik. El?ször a következ? pénzügyi évr?l szóló vita zajlik le, majd a költségvetéshez benyújtott módosító javaslatokat vitatjuk meg. Ezek valóban olyan kérdések, melyek közvetlenül érintik az emberek mindennapjait és ha ezeket a törvényeket nem fogadjuk el id?ben, az a bevételek csökkenéséhez vezethet egyes önkormányzatoknál, melyek amúgy is komoly problémákkal küzdenek a szociális és oktatási célú kiadások terén. Ez valóban komoly csapást jelentene az emberek életére.

Szilárdan hiszem, hogy az egyetlen mód arra, hogy megel?zzük ezt a helyzetet, ha a kormányzat politikáját a lehet? legérthet?bb módon elmagyarázzuk, így megszerezve az ellenzék és mindenek felett az emberek megértését, miközben folyamatosan haladunk el?re, újabb és újabb lépéseket téve.

2008, január 17.

Related posts

Kommentelj