Aszó Taró hírlevele – Lépések a mindennapi élet megvédéséért

Legutóbb bejelentettem „az emberek mindennapját megvéd? intézkedéssorozatot”. Az Egyesült Államok pénzügyi válsága világszerte abnormális mérték? hatással volt a nemzetgazdaságokra. Ezidáig a kormányzat egy pótköltségvetés elfogadásával és az ezt követ? „az emberek mindennapját megvéd? intézkedéssorozattal” válaszolt a helyzetre. Mégis, a gazdasági helyzet továbbra is váratlan sebességgel romlik.


A kormányzat a maga részér?l minden lehetséges er?feszítést megtesz, hogy megszüntesse az emberek bizonytalanság-érzetét a napi élet miatt és lehet?vé tegye, hogy Japán a fejlett gazdaságok között els?ként lépjen túl a recesszión. A foglalkoztatottság és a vállalatok pénzforgalmának biztosítása kapja a legmagasabb prioritást, ezzel próbáljuk megvédeni a közembert a naptári év közeledtével.

El?ször is gyorsan lépnünk kell, hogy megvédjük a munkahelyeket. Különösen sietnünk kell azoknál az embereknél, akik vállalati lakásban élnek és az újévben esetleg nem újítják meg velük a munkaszerz?dést, emiatt minden értelemben az utcára kerülhetnek.

Ezen a héten a kormányzat a „Hello work” pontokon új szolgáltatást indított: segít az embereknek lakhatást találni a 13 000 meghirdetett vállalati lakásban, a szokásos munkaközvetít? szolgáltatásokon túl. A folyamatokat egyszer?sítettük, ma már az is lehetséges, hogy valaki még a jelentkezés napján beköltözhet az új lakásba. Kezeljük azokat a kérelmeket is, melyek az új beköltözés költségeinek a támogatását kérik.

További eszközökkel is küzdünk azért, hogy a vállalatok ne vonják vissza meghirdetett állásajánlataikat, tanácsadással, és azzal, hogy rendszeresen közzétesszük azoknak a cégeknek a listáját, melyek mégis visszavonták ajánlatukat.

A kormányzat elegend? pénzt különített el vészhelyzet esetére a hitelgaranciához és az öngondoskodással foglalkozó szervezetek számára. Biztosítjuk a kkv-k közti pénzmozgás feltételeit az év végéhez közeledve. A pénzintézetek számára nyújtott segítséget tízr?l tizenkét billió jenre emeltük.

Ennek eredményeképp olyan környezetet hozunk létre, amelyben a pénzintézetek biztosítani tudják sz?kebb környezetük gazdaságának a szükséges hitelt, illetve lehet?vé teszik a felszámolások elkerülését a fizetésképtelen cégeknél.

Ezekhez a lépésekhez másodszor is módosítottuk a költségvetést, adóreformot indítottunk. A módosításokat a lehet? leggyorsabban törvényer?re kell hozni. Ezért kivételesen már január ötödikén összehívom a Diéta ülését, hogy megvitassuk a fenti javaslatokat.

Ozava úr, a Japán Demokrata Párt elnöke megígérte a legutóbbi pártvezet?i tárgyalásokon és másutt, hogy együttm?ködnek a vitában és segítenek gyors megállapodásra jutni. Ezúttal is kérem, hogy m?ködjenek együtt a pótköltségvetés elfogadásában, amilyen gyorsan csak lehetséges.

Ahhoz, hogy ezeket a lépéseket végrehajtsuk, a középtávú pénzügyi felel?sségünket is tisztán meg kell mutatnunk. Ezt a felel?sséget bizonyítva további pénzügyi lehet?ségek nyílnak el?ttünk. Ez a kiindulópontja és egyben a büszkesége is a felel?s politikai pártoknak.

Legutóbb azt mondtam, hogy szeretném felemeltetni a fogyasztói adó mértékét három év alatt, miután szigorú adminisztratív reformokat léptettünk életbe és amennyiben a pénzügyi helyzet ezt lehet?vé teszi. Ez az álláspontom azóta sem változott.

Tisztában vagyok vele, hogy számos kritika ér majd emiatt. Minden felel?s politikai párt készen áll, felkészültünk arra, hogy elérjük célunkat: er?sebb szociális biztonságot a kihívások el?li elfutás nélkül és azzal, hogy becsületesek vagyunk.

2008 december 18.Related posts

Kommentelj