Fukuda Jaszuo hírlevele – Embert próbáló id?k

A hírlevél japán változatának számos olvasója szíveskedett megosztani velem válaszában, hogyan csökkenteti az ?t ért stresszt. Rengeteg ötletet kaptam, például közös játékkal vagy a lehet? leghangosabb énekléssel. Néhányan azt javasolták, hogy id?nként hagyjak fel a nyugodt stílussal és válaszoljak a Diétában az ellenzéknek mérgesebben. Nagy érdekl?déssel olvasom ezeket az ötleteket.

Volt, aki rámutatott, hogy a bátorító emailek olvasása is segíthet nekem enyhíteni a stresszen. Ez természetesen igaz. Megérintettek a kedves hozzászólások, új er?vel és lelkesedéssel töltöttek el.

Ugyanakkor a politika világában folyamatosan újabb problémák kerülnek napvilágra, egyik a másik után. Máris újabb feszültségforrások bukkantak a felszínre.

Két héttel ezel?tti hírlevelemben tisztáztam elhatározásom, hogy „mindent elmagyarázunk anélkül, hogy bármit is eltitkolnánk”. Alig hogy leírtam ezeket a sorokat, kiderült, hogy négy évvel ezel?tt az egyik amerikai szállítóhajónak átadott olaj mennyiségét hibásan jelentették; és annak ellenére, hogy a Védelmi Minisztérium végül rájött a hibára, semmit sem tett a helyrehozásáért.

Érthet?, hogy feltámadt a gyanú: az egészet el akarták titkolni abból a megfontolásból, hogy az információ nyilvánosságra kerülése káros következményekkel járhat. Rendkívül sajnálom, hogy ilyen dolog el?fordulhatott a védelmi rendszerünkben, olyan területen, ahol az emberek különösen érzékenyek a nagyfokú bizalomra.

Ebben a pillanatban is az önvédelmi er?k (SDF) fáradhatatlanul teszik a kötelességüket az Indiai-óceánon. Önfeláldozásukról gondolkozva igazán elkeserít, hogyan érezhetik magukat a történtek után.

Néhány egyén rossz hozzáállása és az ?szinteség hiánya hatalmas károkat okozott a minisztérium munkatársainak és az SDF embereinek, ezen felül támadást jelent a japán állampolgárok ellen. Teljességgel létfontosságú hát, hogy a kérdés körülményeit teljesen nyilvánosságra hozzuk, a felel?söket szigorúan megbüntessük, és olyan kereteket teremtsünk, amelyekben a hivatalnokok folyamatos intenzitással végezzék kötelességüket.

Az egészségügyi minisztériumban is történt egy incidens, amely megrengeti az emberek bizalmát. Habár a minisztérium birtokában volt egy lista azokról az emberekr?l, akik gyaníthatóan hepatitisszel fert?z?dtek meg fert?z? orvosi készítmények miatt, a hivatalnokok éveken át semmit sem tettek, egyszer?en figyelmen kívül hagyták.

A minisztérium feladata, hogy védje az emberek egészségét, e fontos adatok ilyetén kezelése azonban, amely emberek életér?l szól rendkívüli kötelességszegést jelent.

Vannak olyan egészséges emberek, akik elkerülhették volna az aggodalmat a fert?zés miatt, ha korábban értesítik ?ket az esetr?l, és vannak olyan betegek, akiknek korábban meg lehetett volna kezdeni a kezelését. Keser? hangjukat hallva rendkívüli sajnálat tölt el.

A legsürg?sebb feladat, hogy késedelem nélkül megvizsgáljuk az összes érintettet.

Miért kellett ezeknek a dolgoknak megtörténni a védelmi és az egészségügyi minisztériumban? Évek óta a politika világában élek, és rendkívüli dühöt érzek saját hiányosságaim miatt is, amely lehet?vé tette ezeket az eseményeket. Teljes mértékben tudatában vagyok saját felel?sségemnek. El?ször is lépéseket fogok tenni minden rendelkezésemre álló eszközt felhasználva, hogy soha többé ne történjék ilyen a jöv?ben.

Az emberek nevében dolgozni a nemzetért – azt akarom, hogy minden egyes hivatalnok ehhez az eszméhez térjen vissza és építse újjá az emberek közigazgatásba vetett bizalmát.

Úgy érzem, hogy ezekben az id?kben az adminisztráció csúcsán dolgozni valódi próbatétel, amely nekem adatott és tisztában vagyok azzal a küldetéssel, hogy megoldjam ezeket a problémákat.

2007, október 25

Related posts

Kommentelj