Új megközelítéssel a vidékfejlesztéshez

A kormányzat új módszerekkel próbálkozik, hogy felélessze a helyi gazdaságokat és ezáltal csökkentse az egyre növekv? szakadékot a prosperáló nagyvárosok és a gazdaságilag egyre gyengébb vidék között.

Fukuda Jaszuo miniszterelnök különleges „vidékfejleszt? központokat” hozott létre, melyek feladata a pénzügyi nehézségek leküzdése és a rivalizáló minisztériumok kordában tartása.

Számos kistérségb?l hiányzik az er?s ipar, ráadásul a közmunkákra szánt források lefaragása a Koizumi-kabinet idején tovább rontott a helyzeten. A vidéki boltok közül rengeteg volt kénytelen bezárni, amikor megjelentek a hatalmas el?városi áruházak. A kormányzat rizsföld-csökkent? politikája tovább gyengítette a szegény régiókat.

A Koizumi kormány nem volt tisztában ezekkel a problémákkal. Létrehozott ugyan vidéki revitalizációs központokat, városközpont-revitalizációs központokat, és újabb központokat, melyek a különleges zónákban népszer?sítik a strukturális reformokat. Ám ezek a hivatalok sorra hatástalannak bizonyultak az egymást átfed? jogosítványok és a minisztériumok közti rivalizálás miatt. Fukuda most összevonta ?ket.

Maszuda Hiroja belügyminiszter a központok vezet?je. Még kormányzó korában Ivate megyében a mez?gazdaságot, erdészetet és halászatot támogatta úgy, hogy közben nem támaszkodott a közmunka-programokra.. Maszuda azt ígéri, hogy megvizsgálja a vidéki régiók fejlesztéséhez szükséges lépéseket és elkerüli, hogy a minisztériumok „ledarálják”.

A lépések megtételéhez mostantól nem kérhetnek a minisztériumok külön-külön anyagi támogatást, ehelyett össze kell hangolniuk a tevékenységüket. A kormányzat ezen kívül nekilátott, hogy olyan adóreformot hajtson végre, amely átstrukturálja az elvonásokat – például a vállalati és fogyasztási adókból befolyt összegb?l átcsoportosítanak a vidékfejlesztésre. Így több pénz jut majd az elmaradottabb térségek támogatására.

Japan Times

Related posts

Kommentelj