Fukuda Jaszuo hírlevele – Els? a biztonság

Els? a biztonság. Fukuda Jaszuo vagyok.

Az utóbbi id?kben jelent?sen visszaesett a lakásépítési kedv, biztos vagyok benne, hogy olvasóink közül sokan felfigyeltek arra, hogy a jelenség milyen negatív hatással van a gazdaság egészére.

Idén június óta az építési engedélyek száma, melyeket a munkálatok megkezdése el?tt kell beszerezni a tavalyi évhez képest harminc százalékkal csökkent. Ez annak köszönhet?, hogy hatályba lépett egy új, a korábbinál sokkal szigorúbb törvény, amely az épületek biztonsági el?írásait tartalmazza még a tervezési szakaszban.

Ha valaki felidézi azt a pusztítást, amelyet az olyan katasztrófák okoztak, mint a nagy hansin földrengés, kétségkívül belátja, hogy szigorú ellen?rzésre van szükség a biztonsági el?írások betartásánál. Ennek ellenére számos esetben hamisították meg a földrengésbiztonsággal kapcsolatos adatokat az épít cégek; ez teljességgel elfogadhatatlan.

Nem is olyan rég kerültek a felszínre ezek a problémák, fokozva az emberek aggodalmát. Az épít?ipar egyes tagjai figyelmen kívül hagyták a biztonsági szempontokat, miközben csak a saját profitjukra gondoltak; ugyanakkor az önkormányzati hivatalok és más adminisztrációs szervek képtelennek bizonyultak megvédelmezni az embereket.

A tavalyi rendes ülésszak során a Diétán a kormányzat elfogadott egy olyan javaslatot, amelyb?l végül az építkezésekr?l szóló, a biztonságot egyértelm?en el?térbe helyez? törvény született. Ehhez jött még a szabványok alapos átdolgozása a biztonsági szempontok figyelembe vételével.

Az el?z? hírlevélben említettem, hogy a politikusoknak és az közigazgatás dolgozóinak meg kell változtatni a gondolkodását és nem a gyártók, hanem az emberek néz?pontjából kell nézni a dolgokat.

Utasítottam a kormányzat tagjait, hogy kezdjenek átfogó vizsgálatot az összes törvényben, az emberek perspektívájából. És valóban, a vizsgálatot végz? csoport Kisida Fumio miniszter vezetésével már megkezdte m?ködését.

Ez a mély és alapos áttekintés néha negatív eredményekhez vezethet, mint például a jelenlegi visszaesés az épít?iparban. Ugyanakkor hiszem, hogy a legfontosabb szempont, hogy a fogyasztó és az állampolgár szempontjait figyelembe véve végezzük a munkánk, közben pedig meg kell oldanunk az átmenetileg felmerül? problémákat.

Ma este indulok az Egyesült Államokba. Ez lesz az els? külföldi utam miniszterelnökké választásom óta.

A jó kétoldalú kapcsolatok az USA-val rendkívül fontosak, hogy tovább javíthassuk a viszonyt az ázsiai szomszédainkkal is. Terveim szerint egyenes véleménycserét folytatok George W. Bush elnökkel, nem csupán a japán-amerikai kapcsolatokról, hanem Ázsia jöv?jér?l is.

Elhatároztam: az id?met arra szánom, hogy tovább er?sítsem a bizalomra épül? kapcsolatot Japán és az USA között.

2007, november 15.

Related posts

Kommentelj