Aszó Taró hírlevele – Az „elme békéje” és „életerő”

Az új esztend? beköszöntével megújult er?vel határoztam el, hogy folytatjuk nemzetünk építését.


Egy január negyedikén tartott sajtótájékoztatón két kifejezésben fogalmaztam meg kívánságaim: ansin (bels? béke, vagy az elme békéje), illetve „kacurjoku” (életer?). Lehet, hogy hírlevelem olvasói közül néhányan látták is a televízióban a beszédem.

H?n vágyott célom, hogy megvalósítsunk egy olyan Japánt, „amelyben az emberek bels? békében élhetnek”, illetve egy „életer?s Japánt”. Ezek a célok nem fognak megváltozni.

Szilárd eltökéltséggel ?szintén szembenézek a jelen kemény körülményeivel és készen állok, hogy a végs?kig megvédjem az emberek mindennapi életét.

A Diéta rendes ülésszaka január ötödikén kezd?dött. El?vezettem a 2008-as pénzügyi év második pótköltségvetését, amely olyan lépéseket tartalmaz, mint munkahelyteremtés a régiókban, azonnali készpénz-segély a háztartásoknak, lépések a kkv-k pénzügyi m?köd?képességének meg?rzésére és az autópálya-díjak komoly csökkentése.


Az els? pótköltségvetéssel együtt, melyet már végrehajtottunk és a 2009-es pénzügyi esztend? költségvetésével három fokozatban, észrevétlenül tesszük meg a szükséges lépéseket, mint egy háromlépcs?s rakéta.

Szeretném, ha a 2008-as pótköltségvetést és a 2009-es költségvetést is a lehet? leggyorsabban elfogadnák a képvisel?k. A javaslatok gyors elfogadása és életbe léptetése jelentené a legjobb gazdasági választ a válságra.

A jelenlegi kritikus gazdasági helyzetben a kormány és az ellenzéki pártok számára is els?dleges kérdés a válaszlépések kidolgozása. A lehet? leghamarabb el kell fogadnunk a törvényeket, hogy megvédjük az emberek mindennapi életét.

„A pesszimizmus a szenvedélyb?l fakad; az optimizmus az akarater?b?l.”

Lelkes híve vagyok Alain francia filozófus ezen szavainak. A jöv? olyan valami, amit mi hozunk létre. A jöv? fényes. Er?sen hiszek ebben és ez alapján cselekszem. Pontosan ez az az er?s akarat, amely számottev? er?vé válik és megnyitja az utat a jöv?be.

Szívb?l remélem, hogy ez az év mindannyiunk számára gyümölcsöz? lesz, és minden t?lem telhet?t meg is teszek azért, hogy ilyenné tegyük.

2009. január 8.

Related posts

Kommentelj