Aszó Taró hírlevele – Határozott, célratörő költségvetés az emberek mindennapjaiért

Boldogan számolhatok be arról, hogy elkészült a 2008-as pótköltségvetés, valamint 2009-es pénzügyi év költségvetése.


Ez a két költségvetés megvédi az emberek mindennapi életét. Szeretném a következ? költségvetést „határozott, célratör?” költségvetésnek hívni, „amely az emberek mindennapjait védi”.

A világ egy évszázadonként egyszer jelentkez? válságot szenved el. Abnormális gazdasági körülmények különleges válaszokat követelnek. Határozott lépéseket téve az összes ország közül els?ként próbálunk meg kitörni a recesszióból.

Októberben fogadtuk el az els? módosítást a (2008-as pénzügyi évere szóló) költségvetésen. Ezt követ?en a második pótköltségvetés kereteit is meghatároztuk. Ma a 2009-es költségvetést is elkészítettük. Mindhárom csomagot zökken?mentesen valósítjuk meg, háromlépcs?s rakétához hasonlóan.

A három csomag együttesen 75 billió jen érték?. 12 billió jent adócsökkentés és állami kiadáscsökkentés módszerével szabadítottunk fel. 12 billió jen a japán GDP két százalékát teszi ki. Az USA-ban a hasonló csomagok a GDP 1,1, Európában pedig 1,5 százalékát érik el, így a miénk a világon a leger?sebb csomag.

A legfontosabb, hogy ezek a lépések munkahelyeket mentenek meg.

A legfontosabb probléma azoké, akik az év végén vesztették el otthonaikat. Döntésünk nyomán máris ezer embernek adtunk szállást a munkahelyteremtést népszer?sít? létesítményeinkben.

Azok a vállalatok, melyek teljes foglakoztatásba veszik fel a korábban részmunkaid?ben dolgozó munkásaikat, és azok a diákok, akiknek felmondták a részmunkaid?s állásukat fejenként 500 000 – 1 000 000 jenes kártérítést kapnak. Ezen túl négyszázmilliárd jenes alapítványt hoztunk létre új munkahelyek teremtésére. Az alapítvány olyan vállalatokat támogat majd, melyek jöv?orientált termékeket gyártanak, például az id?sek ápolását, ellátását segítik.

Mióta átvettem a miniszterelnöki hivatalt, mindig ugyanebben a rendszerben dolgoztam: el?ször kialakítom a politika irányait; ezután a kormány és a koalíciós pártok megtárgyalják a politikát, végül meghozzuk a döntést.

A folyamat során számos csavar és fordulat áll be, melyek azt sugallhatták, hogy elveszítem az irányítást. Végs? soron képes voltam az összes javaslatomat gyümölcsöztetni és minden bekerült a költségvetésbe is.

A költségvetési tervezeteket a Diéta rendes ülésén terjesztem be január ötödikén. A javaslatok gyors elfogadása és végrehajtása a leghatékonyabb válasz a jelenlegi válságra. Ez dönti el Japán gazdaságának jöv?jét, és valóban, az egész japán nemzetét.

A Diéta képessége arra, hogy döntéseket hozzon, a politikai akarat és a megoldások felkínálása olyan jellemz?k, melyeket a következ? ülésszakon tesztelni fogunk. A kérdés az, hogy meg tudjuk-e védeni az emberek mindennapjait vagy sem a gazdasági válság közepén.

A kormány és a koalíció megfogalmazta azt, amely szerintünk a lehet? legjobb javaslat. Természetesen meg kívánjuk vitatni az összes jó javaslatot, amellyel az ellenzéki pártok el?állhatnak. Ugyanakkor egyszer?en nincs pazarolni való id?nk a végs? megállapodás meghozása el?tt.

Mindent megteszek, ami a hatalmamban áll, hogy megvédjem az emberek mindennapi életét. Elköteleztem magam, hogy túllépek ezen a válságon. Ezt a válságot kezelni fogom, az esetleges kritikáktól sem visszariadva.

Arra kérem a japán népet, hogy megértéssel és támogatással viszonyuljon a helyzethez.

Ez a 2008-as év utolsó hírlevele. Maradjunk „er?sek és ragyogóak”. Zárszóként szeretném kifejezni a legjobb kívánságaim mindenkinek és boldog új évet kívánok.

2008. december 25.


Related posts

Kommentelj