Abe Sinzó miniszterelnök utolsó hírlevele

A reformok továbbviteléért és a terror elleni harc érdekében

Hello, Abe Sinzó vagyok.

Úgy döntöttem, hogy lemondok miniszterelnöki tisztségemr?l.

A fels? házi választások július 29-én igen súlyos eredménnyel zárultak, mégis, akkor úgy döntöttem, hogy a reformok lendülete érdekében és azért, hogy a háború utáni berendezkedést?l való megszabadulási kísérlet ne tévedjen vakvágányra, meg kell maradnom a pozíciómban. Így tovább folytattam er?feszítéseim az országért miniszterelnökként, egészen mostanáig.

Bejelentettem továbbá a legutóbbi Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttm?ködés vezet? tanácskozásán Sydney-ben, hogy a terrorizmus elleni harcot, amellyel kapcsolatban a nemzetközi közösség nagy elvárásokat támaszt a japán részvételt?l nem szabad felfüggeszteni. Ez alkalommal hangsúlyoztam, hogy folytatni kell az aktivitásunkat, bármibe is kerül.

Az én felel?sségem, hogy a nemzetközi közösség szolgálatában álló „Proaktív diplomácia” csomagomban szerepl? politikát minden áron végigvigyem. Ezért bejelentettem, hogy hajlandó vagyok feláldozni pozícióm, csak hogy biztosítsam: Japán nem hagy fel a nemzetközi tevékenységgel.

Mindig hittem abban, hogy mindent meg kell tennem a terrorizmus elleni harc érdekében, és hasonló er?feszítések szükségesek a részemr?l az ehhez szükséges feltételek megteremtéséhez. Felkészültem arra, hogy meg kell válnom a tisztségemt?l, ha ez szükséges ezen célok eléréséhez.

Megkérdeztem magamban, hogy mit kell tennem.

A jelenlegi helyzetnek meg kell változnia, én pedig megértettem, hogy ez a felel?sség az enyém.

Elhatározásom volt, hogy folytatom a reformokat és ebb?l az elhatározásból maradtam a posztomon és újjászerveztem a kabinetet. A jelenlegi helyzetben azonban túl nehéz volt bátran továbbvinni a kormány politikáját az emberek bizalmával és támogatásával. Így jutottam tehát a következtetésre, hogy áttörést kell elérnem a helyzetben azzal, hogy vállalom a felel?sséget.

Úgy határoztam, hogy az lesz a célom, hogy a terrorizmus elleni harc tovább folytatódjék az új miniszterelnök vezetése alatt; ugyancsak döntöttem arról, hogy a jelenlegi helyzetet megváltoztatandó jobb, ha az ENSZ közgy?lésén már az új miniszterelnök tart beszédet.

Arra a következtetésre jutottam, hogy a döntés meghozatalának halogatása csak még súlyosabbá tenné a problémát, ezért a lehet? leghamarabb meg kellett hoznom a döntést.

Egyesek talán felel?tlennek vélik a döntésem. Ugyanakkor meggy?z?désem, hogy az szolgálja az ország és Japán lakóinak érdekeit a legjobban, ha ennél a pontnál mondok le miniszterelnöki tisztemr?l.

Köszönöm a hírlevelek minden olvasójának és a japán embereknek a támogatást az elmúlt közel egy évben.

Soha nem felejtem a nyílt néz?pontokat és a szívmelenget? bátorítást, melyek oly nagylelk?en áramlottak felém ez id?szak alatt.

Elhagyom a miniszterelnöki irodát, de a reformok és a terrorizmus elleni harc folytatódni fog. Zárszóként arra kérek mindenkit, hogy támogassa nemzetünk politikájának e két vitális pontját.

2007, szeptember 13.

Related posts

Kommentelj