Tadasí kakitori kandzsi kun (TESZT)

Tadasí kakitori kandzsi kun – tanulás Kagejama-módszerrel .

Az érint?képerny? miatt a Nintendo DS kiválóan alkalmas nyelvtanulásra, különösen, ha az a nyelv a japán.
A program az általános iskolások számára készült, az els? hat osztály tananyagát dolgozza fel a japánban egyre népszer?bb Kagejama-módszerrel. Ennek lényege a rendszeres, napi gyakorlás és a gyakori ellen?rz? tesztek.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”354″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

.

A program használatakor a DS-t el kell fordítani, a fels? képerny? kerül a bal oldalra, az alsó meg jobbra, így a szoftver megjelenése egészen olyan, mintha egy könyvet látnál. Miel?tt belemennék a program részletesebb ismertetésébe, el?ször is tisztázzuk, kinek lehet hasznos a kandzsi kun: a japán iskolák els? osztályában a gyerekek nagyjából azokat a kandzsikat (kínai eredet? írásjelek) tanulják meg, melyeket a 4-es szint? (alapfokú) nyelvvizsgán is kérnek. A másodikas tananyag képezi a hármas szint? vizsga anyagát, az els? hat osztályban megtanult jelek pedig nagyjából megegyeznek azokkal, amiket a kettes szint? vizsgához kell megtanulni (összesen kb. ezret). Ebb?l következik, hogy a teljesen kezd?t?l a kettes szintre gyúró tanulókig mindenki b?ven gyakorolhat vele. A program megtanítja az egyszer?bb kana írásjeleket is (azaz a hiraganákat és a katakanákat) – a japán nyelv elsajátítását mindig ezekkel kezdjük.

A szokásos bejelentkezés után (egyszerre hárman használhatjátok a programot, a program külön megjegyzi, ki mit tanult már meg) több lehet?ség közül választhatsz.

Kakitori – az ezer kandzsi közül bármelyik írását gyakorolhatod, tetsz?leges sorrendben. Amelyiket már gyakoroltad, az zöldre vált. Alul a kék “tokuten (w)o hjódzsi” menüpontra kattintva megnézheted, hogy a már lerajzolt kandzsikra hány pontot kaptál (a program mindig az adott jelnél elért legmagasabb pontszámot jegyzi meg). Ha újra odakattintasz (illetve odapöttyintesz a ceruzával), ismét a kandzsikat mutatja. Els? felbuzdulásomban elhatároztam, hogy addig nem megyek tovább egy-egy jelnél, amíg nem tudom 100%-osra lerajzolni. Ez azonban több okból sem lehetséges: el?ször is nagyon sok id?be telik, másrészt nem teljesen egyértelm?, hogy a programnak mi nem tetszik. A kézikönyvben még olyan fotók látszanak, ahol a kifogásolt részeket a program pirossal bekarikázza és mindegyik hibádhoz részletes magyarázatot ad. A szoftverek esetében általában a kézikönyv a régebbi, és gyakran el?fordul, hogy maga a program már újabb. Itt lehet, hogy fordítva történt: a kézikönyv már egy új változatot mutatott be, de maga a kártya még egy régebbi szériához tartozik. Sokkal valószín?bb viszont, hogy a program írói végül elégedetlenek voltak az eredménnyel – lehet, hogy a szoftver túl sokat hibázott az értékelésnél.

A lényeg, hogy a leírás szerint a gép több szempontot is figyelembe vesz az általad rajzolt kandzsik értékelésénél.

A legfontosabb a helyes vonássorrend. Ha csak egy kicsit is eltérsz t?le, a tanár bá (róla mindjárt) szomorúan az asztalra borul és nulla pontot ad, még ha amúgy gyönyör? is a jel. Nem nagyon reklamálhatunk, hiszen a gyakorló oldalon mindegyik jelet lerajzolja a kedvedért (a bal fels? kék ikonra kattintva), és ha nem vagy biztos kez?, halványan el?rajzolja neked a kandzsit. Ezek után már tényleg csak gyakorlás kérdése, hogy megtanulod-e a japán írást…

Ezen túl a program figyeli, hogy a párhuzamos vonalak valóban azok-e.

További szempontok:

– helyes vonásszámmal írtad le a kandzsit? (a gyerek kandzsiját pl. hajlamosak vagyunk három helyett kett? vonással írni)
– a kandzsi közepe a négyzet közepén van?
– a kandzsi bal és jobb fele ugyanakkora helyet foglal?
– ha egy részt több vonással felosztasz, a kapott részek egyformák? (pl. a szem kandzsijánál)
– ha három vízszintes vonás van a kandzsiban, a középs? rövidebb kicsit?
– az összetartó vonalak valóban összetartanak?
– A balról jobbra, felülr?l lefelé húzott ívelt vonást egyenletes mozdulattal rajzoltad?
– a vonás végére tettél-e pipát? (éles kanyar a vonás végén, ami jelzi, hogy amikor az ecsetet felemeled a papírról, ellenkez? irányban idulsz el; pl. a hold kandzsijának utolsó vonásánál)

Ahogy említettem, a kézikönyvben olyan ábrák vannak, amin pirossal jelzi a program a hibás vonásokat. Az én verziómban csupán öt-hatféle sablonmondattal mondja meg, hogy mi a baja. 90 százalék felett meg már nem szól semmiért, csak dicsér…

Az els? lépés tehát az, hogy a kakitori menüponttal begyakorlod, hogyan kell leírni az adott írásjelet. Ekkor még azt sem muszáj tudnod, hogy mit jelent – vagy legalábbis a program készít?i így vélik. Ugyanis a gyakorlóból nem lehet átugrani a kandzsi jelentésének ismertetésére. Sebaj, itt megtanulod a formát, aztán a Drill (doriru, gyakorlat) menüpont alatt majd jól megtanulod a jelentéseket is.

Kétféle gyakorló módot kínál a program. Az els? a kandzsi gyakorló. Itt a feladatokat csak sorrendben végezheted el, tehát addig nem léphetsz a következ?re, amíg az el?z?t nem oldottad meg. Miután megtanultad az adott év összes kandzsiját, egy-egy gyakorló mondatba kell beírnod ?ket. Ha esetleg nem sikerül, mindig segítséget kérhetsz az üres négyzetre kattintva. ilyenkor el?jön az adott kandzsi részletes magyarázata. A magyarázaton belül átugorhatsz az írásgyakorlásra (ha például elfelejtetted a vonássorrendet), megnézheted az olvasatokat (egy kandzsit általában többféle módon is ki lehet olvasni) és ami talán a legjobb az egész programban: olyan szavakat is felsorol, amelyekben szerepel az adott írásjel. Ezeket a szavakat a készít?k úgy állították össze, hogy a már megtanult írásjelekkel kombinálták. Így egy jel tanulásával 2-10 új kifejezést is megtanulhatsz. Mivel a program végig japánul kommunikál (nem a külföldi tanulóknak szánták, hanem a hazai kisiskolásoknak), a szómagyarázatok is japánul vannak, ám olyan egyszer?ek, hogy már hármas szint birtokában is gond nélkül meg lehet érteni ?ket – többnyire.

Így fordulhat el?, hogy mire megtanulod az els?s kandzsikat (80 darab), szükségképp rádragad többszáz egyszer? kifejezés, melyekben a tanult jelek is szerepelnek.

A kandzsi gyakorló évfolyamonként mindössze 20-40 példamondatból áll. Ezekben a mondatokban szinte az összes jel megjelenik, ám ennél sokkal alaposabb gyakorlásra ad lehet?séget a másik mód (dzsukugo doriru). A dzsukugo olyan szót jelent, amelyben több kandzsi szerepel. Ilyenkor általában más az olvasata, mint önállóan, a japánul tanulóknak általában ez szokta a legnagyobb nehézséget okozni. A dzsukugós feladatokat is csak sorrendben lehet megoldani (hiszen egymásra épülnek; a harmadik jelnél az els? kett?t is felhasználja a példákhoz, a harmincadiknál pedig az el?z? 29-et).
Kiválasztod a gyakorolni kívánt kandzsit, a gép pedig mutat vele néhány példamondatot. El?ször a kandzsikat kell felismerned és fonetikusan (hiraganával) leírnod, aztán fordítva: a hiraganával leírt részeket kell kandzsikkal megadnod. Ha hibá(ka)t vétettél, megismételheted a tesztet, ilyenkor már csak a hibás válaszokra kérdez rá ismét.
Ha kivégeztél egy évfolyamot, érdemes még egyszer végigvenni az összes jelet (saját tapasztalat, hogy az új szavak felét-harmadát csak átmenetileg jegyeztem meg, és pár hónappal kés?bb az ismétléskor bizony újra gyúrnom kellett rájuk).

A kakitori és a drill mellett van egy harmadik menüpont is, a csikara damesi. Itt teljes teszteket írhatsz (osztályokra lebontva), illetve különféle apró játékokat játszhatsz. Ezek a játékok csak azután válnak elérhet?vé, hogy egy-egy évfolyamon minden jelet végiggyakorolsz. (Az eredmény nem számít, csak az, hogy mindet gyakoroltad már.) Ezek a játékok egész jól motiválják az embert…

Korábban említettem a tanár bát, aki minden programindításkor beköszön és mond valami kedveset. És számontartja, hogy mikor használtam a programot (a beépített naptár segítségével). Ez rohadt zavaró, mert nehogy már egy harminc pixel magas virtuális pedagógus alázzon olyan mondatokkal, hogy “ty?, de réges-rég nem láttalak, pedig milyen fontos is a gyakorlás”… Igaz, a végén mindig mond valami japánosan pozitívat. Például, hogy hajrá (gambarimasó). Jellemz? apróság (az egész Nintendo-környezet ilyen), hogy a tanár vasárnap nem öltönyben jelenik meg, s?t, ha sikerül hajnal négykor nekiállnod egy pihentet? kandzsi-tesztnek, akkor el?fordul, hogy papucsban és jukatában szalad el? a memóriakártyáról üdvözölni. Mindenesetre határozottan kifejl?dött bennem az az érzés, hogy muszáj minden nap begy?jtenem egy “megjelent” plecsnit, nehogy a tanárnak rosszul essen, hogy nem viselem a szívemen a kandzsitanulás nemes ügyét…

További apróság, de nem is hinnéd, hogy hosszú távon mennyire hasznos: minden nap egyszer indításkor bedob a gép egy már megtanult és kivesézett kandzsit, az ismétlés kedvéért. (Ha egy nap többször is el?veszed a programot, akkor csak az els? alkalommal zaklat vele.)

Ez az a szoftver, ami miatt a PSP helyett a Nintendo DS mellett döntöttem. Az érint?képerny?nek hála a DS átváltozik egy végtelen nagy gyakorlófüzetté, beépített tanárral, rengeteg teszttel, gyakorlási lehet?séggel, játékkal. Ha japánul tanulsz, kötelez? darab.

A program önmagában alkalmas arra, hogy más segédeszköz nélkül megtanuld az els? ezer kandzsit. (Egy szótár persze nem árt hozzá, a rengeteg dzsukugo kifejezés miatt.)

A program akkor is hasznos lehet, ha már ismered az els? ezer kandzsit. Mutatok néhány kifejezést, amelyeket a négyes és hármas szint? (tehát kezd?) kandzsik tanulása során ezzel a programmal szedtem magamra:

.

.円盤 えんばん .. … .lemez, korong
水玉 みずたま.. … .pöttyös
玉石 たまいし .. … .kavics, kerek k?
玉手箱 たまてばこ.. .Urasima Taro mese: kincsesláda, Pandora szelencéje, fontos titok, amit nem tudhat meg könnyen más
町人 ちょうにん.. … .Edo-kor: keresked?k és kézm?vesek
百出 ひゃくしゅつ.. .nagy számban fordul el?

.

A képek min?ségéért el?re is elnézést, id?vel talán belejövök. Annyi mindenesetre kiderült, hogy a fényképez? nagyon nem szereti a képerny? háttérvilágítását. A lényeg talán látszani fog…

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”950″ height=”542″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

.A cikk elején látható feladat, jobbra az én rajzom…

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”339″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

….amit a gép 90 pontosra értékelt. 🙂

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”800″ height=”439″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

Rakd a helyére a kandzsikat! – jutalomjáték, miután elvégeztél egy évfolyamot.

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”326″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

Ugyanaz a játék, még megoldás el?tt..

.

.https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”346″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

A kandzsi adatlapja. Most épp az olvasatok látszanak (azok is csak alig, hála a béna fényképezési módszeremnek)..

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”354″ height=”418″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

.Tanci bá, aki folyton beszól.

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”297″ height=”417″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

Megjegyzi, mit tanultál már meg..

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”856″ height=”1081″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

.Kandzsi-összerakó játék. Feladat: a három jelb?l rakj össze egy negyediket. Segítségképp: a megfejtés “fut, szalad”.

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”360″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />.

Az ezer kandzsiból már csak kábé hétszáz van hátra….

.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”600″ height=”330″ hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

Melyik évfolyam anyagából szeretnél dolgozatot írni?

.

.

Related posts

Kommentelj