Japán krizantém trónja

Gratulálok kiko hercegn? és Akisino herceg új babájához! Míg az a tény, hogy az újszülött fiú bizonyára óriási büszkeséggel tölti el a császári családot, Japán számára ez nagy szégyen.

Kibúvókat keresve a modern realitásokkal való szembenézéshez Japán most tarthatja magát a múlthoz, és továbbra is ragaszkodhat ahhoz, hogy kizárólag fiúutódok ülhetnek a krizantém trónra ahelyett, hogy modern, progresszív, fejlett világhoz tartozó országgá válna.

Egy vasútállomáson láttam meg a hírt a Jomiuri négyoldalas különkiadásában, amit angol és japán nyelven adtak ki. Utoljára akkor jutottam ilyen különszámhoz, amikor Maszako hercegn?nek kislánya született. A mostani kiadáson óriási szalagcím ordította: “az els? férfiutód, aki 41 év óta született”, mintha ez valami szokatlan dolog lenne.

Pedig nem az, ha belegondolunk, hogy Meidzsi császár (1852-1912) ágyasok segítségével próbált fiúutódokat nemzeni. Amikor Hirohito császár (1901-1989) megszüntette az ágyasok intézményét, az ember azt hinné, hogy felmerült benne a gondolat: hátha egy n? követi a trónon.

A 39 éves hercegn? id?zítése kifogástalan, hiszen Koizumi Dzsunicsiro miniszterelnök – maga is hímnem?ként – tavaly benyújtott egy törvényjavaslatot, amely megengedte volna, hogy n?i ágon is örökölhessék a krizantém trónt. Hasonlóan hozzám láthatóan ? is el?nyben részesíti a n?i érintést, ha a virágokról van szó.

Ha a császári udvar a vérvonal örökségén alapszik, ám legyen, de miért teszi ezt csupán a férfiágon? Mert fels?bbrend?? Szent tehénpástétom! Össze kellene hasonlítanom a hímnem? császárok vércsoportját, aztán a n?két, végül még a közemberekét is, és majd meglátjuk, hogy az “R” jobb-e, mint az A, a B vagy a 0.

A trón örökösének egyszer?en az els?szülöttnek kellene lennie, függetlenül attól, hogy férfi vagy n? az illet?. Az, hogy közöljük a legid?sebb lánnyal, mi szerint ?, tudod… ssssss… nem elég. Elég rossz, hogy Mako hercegn? (aki 14 évvel id?sebb) kénytelen lesz alávetni magát öccsének, de Aiko hercegn?, aki a férfiág legid?sebb utódja igazán ki lehet akadva. Nem elég, hogy a császár sokkal fiatalabb lesz nála, ráadásul fel kell adnia az álmát, hogy a fiú valaha is “szempai”-ként szólítja majd.

Ha Aikót els?szülöttként a trónra engednék, ? lenne a kilencedik császárn? a japán történelemben – és az els? a 18. század óta.

Akármerre jársz Japánban, mindenhol feliratokkal találkozhatsz: “állítsuk meg a diszkriminációt”, a japán tanárokat arra utasítják, hogy a lányokat ugyanúgy kezeljék, mint a fiúkat. Az oktatási tárca láthatóan úgy véli, hogy az egyik nemnek való kedvezés egyenl? a diszkriminációval. Mi, az egyszer? nép értjük. Miért nem érti a Diéta?

Jóindulatú mostani uralkodónk (akinek a felesége volt az els? közember, aki a háború után koronahercegn? lett) a család feladatának a következ?ket tartja: “a császár és a család többi tagja megosztja a nehézségeket és együtt éli át az örömöket a néppel, és teljesíti kötelességét, miközben a nép boldogulását kívánja”. Ki állítja, hogy Aiko hercegn? nem lenne képes vagy nem akarná ezt megtenni?

És mi olyan nagy dolog egy n?i uralkodóban? Pontosan. Semmi. Mindenki tudja. Mégis, széls?jobbos konzervatívok meg akarják ?rizni a férfiági öröklés szabályát. Miért? Hagyományt akarnak. Szent tehénpástétom! Ez nem magyarázat arra, hogy továbbra is így kellene lennie. Más hagoymányok is megváltoztak a századok során. Például milyen autót vezetsz mostanában? Nálunk a lóhát volt a hagyomány.

Rendben, ez a Császári Udvar Törvénye, talán ezért nem kellene módosítani. Szent tehénpástétom! Naponta hoznak új törvényeket. Ráadásul a férfiak öröklésének törvénye egészen 1889-ig nem létezett, csupán a Meidzsi-restauráció idején lépett életbe. Azel?tt a n?k is léphettek – és léptek is – a trónra. Világos, hogy a törvényeken változtatni lehet.

Az egyetlen válasz arra, hogy miért csak férfiak örökölhetik a trónt: hímsovinizmus.

Ezekben a felvilágosult, modern id?kben le kell ennyire egyszer?södnünk erre a szintre? Valakinek a neme, a származása vagy vallása jobb, mint a másiké? Nem ismerek senkit, aki magát szexistának, rasszistának vagy terroristának tartaná. Az emberek úgy érzik, ezek a jelz?k nem illenek rájuk, mert szerintük az ? esetük más. Isten, a történelem vagy a hagyomány igazolja ?ket.

A japán népet azonban nem lehet marhának nézni. Tudják, hogy a császári udvar törvényei ellenére az egyetlen módja a diszkrimináció megszüntetésének, ha mindenkit egyenl?ként kezelünk – kivétel nélkül. A császár és császárné kérdésében is.

Japán krizantém trónja. Kis lépés egy férfinak, hatalmas lépés visszafelé az emberiség számára.

Amy Chavez

Related posts

Kommentelj