Fukuda Jaszuo hírlevele – Túllépni a különbségeken

A július 7-én, vagyis a Tanabata ünnepség napján kezd?d? hokkaidói G-8-as csúcstalálkozó sikeresen ért véget, komoly incidens vagy probléma nélkül. Mindezt a hokkaidói emberek, a biztonsági személyzet és az önkéntesek együttm?ködésének köszönhetjük. Mindenkinek ?szintén köszönöm az együttm?ködését.


Az idei találkozó rendkívül fontos volt és komoly visszhangot keltett világszerte, még nagyobbat, mint az eddigi találkozók esetében.

Ennek oka az, hogy a találkozó olyan id?szakban következett be, amikor globális kihívásokkal kell szembenéznünk: globális felmelegedés, emelked? élelmiszer- és olajárak, feszültség a pénzügyi. piacokon. Mindezek komoly hatással vannak az emberek mindennapi életére.

Ezeket a kérdéseket felvetve a vezet?k a tárgyalóasztal köré gy?ltek és komoly, ?szinte megbeszéléseket folytattak, melyek id?nként heves vitává váltak, éjjel-nappal, három napon át, számos eredményt tet? alá hozva.

El?ször is megegyeztünk, hogy hosszútávú globális célokat t?zünk ki – a legutóbbi találkozón mindössze annyit sikerült elérni, hogy „komolyan megfontolják ezt a lehet?séget” -, most azonban megszületett a megállapodás: 2050-re 50%-kal csökkentjük a széndioxid-kibocsátást. Ez persze csakis akkor lehetséges, ha a G-8-as országok, köztük az Egyesült Államok egyetért ezzel a céllal.

Aktívan megtárgyaltuk minden egyes ország szerepét az emelked? olaj- és élelmiszerárak terén, melyek a családi kasszákat is érintik és amelyek élet-halál kérdésévé válnak a szegényebb országokban.

Az olajkérdésben a vezet?k egyetértettek abban, hogy felgyorsítják az er?feszítéseket a termelés fokozására, az energiatakarékos módszerek alkalmazására és az új energiaforrások kutatására. Abban is megegyeztünk, hogy részletesebb információkat osztunk meg egymással, hogy er?sítsük a jöv? pénzügyi piacainak ellen?rzését, mivel ezek a piacok játsszák a legnagyobb szerepet a jelenlegi olajár-emelkedésben.

Ami az élelmiszereket illeti, segíteni fogjuk a fejl?d? országokat abban, hogy fokozhassák a termelést, leépítjük az exportokat sújtó vámokat és felszabadítjuk a tartalékokat.

Fontos tárgyalásokat folytattunk a nukleáris fegyverek elterjedésér?l, tekintettel Észak-Koreára és Iránra.

Észak-Korea esetében megegyeztünk, hogy alaposan ellen?rizni fogjuk a nukleáris fegyverek koreai félszigeten folytatott leépítését. Bátorító támogatást kaptam a vezet?kt?l, különösen az amerikai elnökt?l, George W. Bushtól a koreaiak által elrabolt japán állampolgárok ügyében.

A G-8-as országok mellett Japán ez alkalommal meghívott 16 további államf?t, köztük Kína és India vezet?it, valamint öt nemzetközi szervezet képvisel?it. ?szinte véleménycserét folytattunk számos órán keresztül azokról a kérdésekr?l, melyekkel most néz szembe a világ.

Természetes, hogy az egyes országok más álláspontot képviselnek egyes kérdésekben. Ugyanakkor olyan globális problémák elé nézünk, amit önmagában egyetlen ország sem képes megoldani. A vezet?k felismerték, hogy valódi eredményt csak akkor érhetnek el, ha túllépnek a különbségeken, ezért kifejeztük elhatározásunkat, hogy közösen fogunk a kérdések megoldásához.

Harminchárom évvel ezel?tt több ország csoportba tömörülve „közös hittel és felel?sséggel” megtartották az els? találkozót a francia Chateau de Rambouillet-ban. Ez a „Rambouillet-lélek” ismét életre kelt a hokkaidói G-8-as találkozó folyamán. Remélem, hogy ez a szellemiség túlmutat majd a G-8-as találkozókon.

Az idei találkozó elnökeként átéreztem, milyen elvárásokat fogalmaz meg a világ Japánnal szemben, hogy vegyen részt a globális kérdések, például a felmelegedés megoldásában. Azzal a céllal, hogy Japán megkerülhetetlen nemzetté váljon a világban és olyan országgá, amelyre saját népe büszkén tekintget fel továbbra is együtt fogunk dolgozni, egyik lépést a másik után téve, együtt az emberekkel.

2008. július 11.

Related posts

Kommentelj