Fukuda Jaszuo hírlevele – Remélem, mindenki jó egészségnek örvend

Fukuda Jaszuo vagyok. Egy hét telt el legutóbbi üzenetem óta, és remélem, ez a hírlevél mindenkit jó egészségben talál. Most, hogy tényleg itt az ?sz és a h?mér?k higanyszála süllyedni kezdett, bízom benne, hogy senki sem fázott meg.

Talán sokaknak ismer?s lehet a „terrorellenes lépésekr?l szóló törvény” a tévéb?l vagy az újságokból. Tegnap a kormány úgy döntött, hogy elfogadja azt a javaslatot, amely definiálja a tengerészeti önvédelmi er?k tevékenységét az Indiai-óceánon. Most, hogy ez a döntés megszületett, a javaslatot a Diéta elé visszük megvitatásra.

A múlt heti e-mail magazinhoz több e-mailt kaptam, amelyben a kormányzat magyarázatának helyességét kérd?jelezik meg ebben a témakörben.

Megértem, hogy az önvédelmi er?k tevékenysége az Indiai-óceánon számos ember el?tt ismeretlen. Pontosan ez az, amiért elhatároztam, hogy tiszta, érthet? magyarázattal szolgálok az önvédelmi er?k tevékenységér?l, hogy az emberek megértsék, mi történik, miért történik és miért kell a részvételt folytatni.

Mindnyájan élénken emlékezünk a 2001 szeptember 11-i terrorista-támadásokra az USA-ban. A támadások mintegy háromezer ember életét követelték, köztük 24 japánét. Ennek következtében a nemzetközi közösség úgy döntött, hogy közös er?feszítéseket tesz a terrorizmus megel?zésére és megsemmisítésére.

Azóta hat esztend? telt el. Ebben a pillanatban is az Indiai-óceánon a világ számos országának hajói dolgoznak együtt, hogy megakadályozzák a terroristák mozgását, a kábítószer-kereskedelmet, amely a nemzetközi terrorizmus els? számú bevételét jelenti, valamint a fegyverkereskedelmet.

Az önvédelmi er?k azt a feladatot kapták, hogy vízzel és üzemanyaggal lássák el ezeket a hajókat. Rendkívül fontos szerepet vállalunk tehát a terror elleni harcban az Indiai-óceánon.

A hírlevél olvasói között többen megkérd?jelezték, hogy szükségünk van-e az amerikai hajók tankolására.

Az üzemanyag-tölt? missziók nem korlátozódnak csupán USA-beli járm?vekre, számos más nemzet, például Franciaország, Németország és Pakisztán, egy iszlám állam ugyancsak részt vesznek ebben a térségben a terrorizmus elleni harcban. Az önvédelmi er?k sokkal többször töltik fel ezeknek az országoknak a hajóit, mint az amerikaiakat. Az önvédelmi er?k tevékenységét tehát nem csak az amerikaiak, hanem a világ számos más országa is örömmel fogadja.

Bevallom, egyetlen e-mailes hírlevél nem elegend? ahhoz, hogy kielégít?en elmagyarázzak mindent, amit tudni érdemes az esetr?l ahhoz, hogy elnyerjük a az emberek megértését. Biztosítani fogom, hogy a kormányzat álláspontját munkatársaim megfelel?en kommunikálják az önvédelmi er?k tevékenységével kapcsolatban.

Hamarosan kezd?dik a parlamenti ülésszak. Továbbra is szándékomban áll óvatosan, újra meg újra elmagyarázni a dolgokat és ezzel fokozatosan visszanyerni az emberek megértését.


2007, október 18.


Related posts

Kommentelj