Fukuda Jaszuo hírlevele – Bemutatkozott a Kibó őrmodul

Teljes er?vel folynak a tárgyalások a szakszervezetekkel az idei béremelésekr?l. Tegnap számos nagyvállalat adta meg a választ a munkások felvetéseire úgy, hogy beleegyeztek a béremelésbe.

Az elmúlt évre visszatekintve láthatjuk, hogy növekedett a gazdasági bizonytalanság, a lassuló USA-gazdaság és a száz dolláros határt elér? nyersolaj miatt. Ennek ellenére a japán vállalatok tisztán kifejezték szándékukat arra, hoy a tavaly ígért mértékben emeljék a béreket, némelyik egyenesen változtatás nélkül elfogadta a szakszervezetek követeléseit.

Ezeket a lépéseket úgy hiszem, az tette lehet?vé, hogy a vállalati vezet?k felismerték: itt az id? megosztani a reformok gyümölcseit az emberekkel. A béreket emelni kell, hogy tovább b?vülhessen a gazdaság.

A kormányzat is kiveszi a részét a lépésekb?l a gazdaság bizonytalan tényez?inél és támogatja a vállalatok hosszútávú er?feszítéseit.

A kis- és középvállalkozások számára, melyek közül számos nem tudta kihasználni a növekv? gazdaság nyújtotta lehet?ségeket és komoly gondokkal küzd, a kormányzat olyan intézkedéseket hoz, amely a lehet? leghamarabb kiterjeszti növekedési potenciáljukat. Els?sorban a vállalati alapok meger?sítését, a foglalkoztatás b?vítését és a kis régiók fejlesztését támogatjuk.

A foglalkoztatás nem csupán bérkérdés. A legújabb statisztikák szerint az összes dolgozó 30%-a csupán „szabadúszó” (rendes munkára vágyó, jelenleg részmunkaid?ben dolgozó), akinek nincs igazi munkahelye.

A vállalatok még a buborékgazdaság összeomlása utáni id?kben is próbálták szinten tartani a foglalkoztatottságot, ezért egy id?ben kénytelenek voltak nem állandó munkaer?re támaszkodni.

Úgy érzem, fel kell szólítanom a vállalatok vezet?it, hogy tegyenek még komolyabb er?feszítést azokért az alkalmazottakért, akik a bizonytalan munkakörülmények között keményen dolgoztak.

A biztos munkahely megnövekedett fogyasztással jár, amely a gazdaság növekedését segíti. Az üzletek és a háztartások kölcsönösen függenek egymástól.. Meggy?z?désem, hogy az üzleti szektorban mindenki számára világos: szükség van a hagyományos munkavállalás lehet?ségeinek b?vítésére. A kormányzat is miel?bb lépéseket tesz annak érdekében, hogy támogassa a rendes munkaviszonyban állók számának b?vítésére tett er?feszítéseket.

Tegnapel?tt sikeresen felszállt az Endeavour ?rrepül?, Doi Takao úrral a fedélzetén.

Doi ?r els?dleges feladata az lesz, hogy összeszerelje a Kibó (japánul „remény”) laboratórium-modult, amelyet a tizenöt nemzet – köztük Japán – közös munkájával elkészül? Nemzetközi ?rállomáshoz csatolnak.

„Megteremtjük japán otthonunkat a világ?rben.”

A kilövés el?tt ezt a gondolatot osztotta meg velünk Doi úr. Most tesszük meg az els? lépést azon az úton, amely a „japán otthon a világ?rben”-hez vezet. Szívb?l jöv? kívánságom, hogy Doi úr sikeresen elvégezze feladatát.

2008. március 13.

Related posts

Kommentelj