Fukuda Jaszuo hírlevele – Az útdíjak átcsoportosításáról

A kormányon lév? koalíció és az ellenzék között nézeteltérés alakult ki az útdíjakból és a benzin adójából származó el?irányzott bevételek elosztása ügyében.

Ahhoz, hogy biztosítsuk: az emberek mindennapi életét nem érinti ez a konfliktus, a két oldalnak gyorsan meg kell állapodni a jelenlegi patthelyzet feloldásában.

Nem áll szándékomban elvetni a kormány eredeti terveit. Ugyanakkor teljesen nyitott vagyok el?remutató felülvizsgálatára azokon a pontokon, ahol szükségesnek látszik, ezért nagyon remélem, hogy az ellenzéki pártok, különösen a Japán Demokrata Párt egyetért velünk és leülünk tárgyalni.

A felülvizsgálat els? pontja azok a források lehetnek, melyeket az úthálózat fenntartására irányoztunk el?. Kiderült, hogy komoly mennyiség? pénz megy el olyan célokra, mint például a relaxációt el?segít? eszközök vagy a közhasznú társaságok dolgozóinak ingyenes utaztatása rekreációs célból.

Fenntartás nélkül elnézést kérek az adófizet?kt?l azért, hogy a pénzüket ilyen módon használták fel. Az ilyen helytelen, pazarló költekezést egyszer s mindenkorra fel kell számolni.

Ez a pazarlás f?ként olyan tenderek segítségével valósult meg, ahol csak egyetlen jelentkez? akadt. Biztosítani fogom, hogy a költséghatékonyabb szerz?dések kötését megjutalmazzuk, és versenyhelyzetet teremtünk a kivitelez?k között.
Felülvizsgáljuk a közhasznú társaságok m?ködését is, melyek jórészt az említett pályázatok kiírásától és elbírásálástól függenek. Felkészültem rá, hogy ha szükséges, egyes szervezeteket fel fogunk oszlatni és megszüntetjük azt a gyakorlatot, hogy az id?sebb államigazgatási munkatársak nyugdíjazás után automatikusan magas posztokat nyernek el az ilyen intézményekben.

A felülvizsgálat második fontos eleme a jelenlegi útfejlesztési tervet érinti. A terv alapján 59 billió jent fordítanánk erre a célra a következ? tíz év során, de máris kiderült, hogy számos területen szorul felülvizsgálatra. Kérd?jel lebeg például számos rendkívül drága beruházás felett, amelynek szükségességér?l nem vagyunk meggy?z?dve.

Azokat az utakat, melyekre szükség van, meg kell építeni. Ugyanakkor figyelembe kell vennünk a felmerül? kételyeket is. Átfogó felülvizsgálatot folytatunk az útfejlesztési terven a legfrissebb adatok felhasználásával, hogy a tervezett új utakra valóban szükség van.

Az ellenzéki pártok képvisel?ivel konzultációt folytatok, hogy együtt dolgozzuk ki az új hosszú távú útfejlesztési tervet.

A harmadik pont a benzinbe épített és más adók, melyeket az utakra irányoztunk el?. Felül fogom vizsgálni ezeket az adókat, hogy végül egy részüket átcsoportosíthassuk a költségvetés más területeire. Más szavakkal az így befolyt adókból mársa is költenénk, nem csupán az utakra.
Ennek a jövedelemnek a költségvetésbe történ? csoportosításával olyan célokra jut majd több pénz, mint a ment?szolgálat, a csökken? születésszám elleni lépések és a globális felmelegedés elleni harc, például új energiaforrások kutatása, melyek nem bocsátanak a légkörbe széndioxidot.

Csaknem egy hónap telt el azóta, hogy a következ? üzleti évben életbe lép? módosított adótörvény tervezete a képvisel?ház elé került. Ennek ellenére még egyszer sem vitázott róla az országgy?lés.

Attól tartok, hogy ha nem sikerül elfogadni a javaslatot április elsejéig, az számos módon befolyásolja majd az emberek mindennapjait. A csökkentett benzinadó zavart okoz majd a benzinkutakon, az úthálózat fenntartására szánt összegek csökkentése pedig számos önkormányzatnak okoz majd komoly anyagi gondokat.

Kifutunk az id?b?l, és semmit sem kezdhetünk el, ha a kormányzó pártok és az ellenzék egymásra mutogatnak, felel?st keresve. A közvélemény számára elfogadhatatlan, ha az ügyet maga alá temeti a politikai pártok csatározása.

Gyökerest?l kiirtani a pazarló költekezést. Felülvizsgálni az útfejlesztési tervet. A bevételek egy részét az általános költségvetésbe csoportosítani.

Álláspontom az, hogy véghezviszem a szükséges felülvizsgálatokat és ebb?l az álláspontból teszek meg mindent azért, hogy így vagy úgy, de létrehozzam a lehet?ségét az ellenzéki pártokkal való tárgyalásoknak. Hiszem, hogy ez alapvet? fontosságú, ha el akarjuk kerülni, hogy az emberek a b?rükön érezzék a negatív hatásokat.

2008. március 27.

Related posts

Kommentelj