Fukuda Jaszuo hírlevele – A politika folyamatos megvalósításáról

„Sem a politikusok, sem a hivatalnokok nem t?nnek úgy, mint akik az emberekre gondolnak.”

Sok japán érez a fentihez hasonló bizalmatlanságot. Mióta tavaly szeptemberben elvállaltam a miniszterelnöki posztot, folyamatosan az emberek szemszögéb?l hasznos reformokat valósítunk meg, megváltoztatva a politika és az adminisztráció hagyományos gyakorlatait.


A nemzeti politika vezet?jeként ahányszor szembenéztünk egy kérdéssel, mindig az emberek szempontjából vizsgáltam meg a lehetséges megoldásokat. Ilyen kérdések voltak a nyugdíjrendszer nyilvántartásának problémája, a hepatitisszel fert?zött emberek, a védelmi minisztérium botrányai, az élelmiszer-mérgezés és az átcimkézés, valamint a hivatalok általi adópazarlás.

Ezek a reformok a közösség szempontjából konkrét politikává formálódtak.

Néhány nappal ezel?tt összeállítottam az ötpontos tervet, amely konkrét lépéseket tartalmaz, hogy az emberek mindennapjai nagyobb biztonságban telhessenek. A terv megoldást kínál a sürg?sségi ellátásra szoruló betegeknek, akiket ide-oda küldözgetnek a kórházak, az óvodák várólistáira és a bizonytalan munkalehet?ségekre.

A múlt hónapban összeállítottam az új Fogyasztói Iroda terveit is, amely egy, a fogyasztókat véd? kormányzati hivatal lesz. Jelenleg azokat a törvényjavaslatokat készítjük el?, amelyek lehet?vé teszik az iroda m?ködését.

Mivel azon dolgoztam, hogy a pazarló adminisztrációs kiadásokat nullára csökkentsem, úgy döntöttem, hogy létrehozom az Adminisztrációs Kiadásokat Áttekint? Bizottságot. A bizottságot a privát szektorból érkez? szakért?k alkotják, akik szigorú átvilágítást végeznek a költekezéseken, nem pedig a hivatalnokok fogják saját magukat kényelmesen ellen?rizni.

Konkrét terveket vázoltam egy alacsony széndioxid-kibocsátású társadalom kialakításáról, hogy megvédjük a globális környezetet és legyen mit továbbadnunk az utánunk következ? generációknak.

Tíz hónapja léptem hivatalba, ezalatt az az elgondolásom, hogy „az emberek szemszögéb?l kell reformokat végrehajtani” fokozatosan megvalósul a politikában és a hivatalokban, megváltoztatva a képvisel?k és a közszolgák hozzáállását. Ami a reformok megvalósításához szükséges teend?ket illeti, biztosíthatok mindenkit, hogy a tervek szinte teljesen elkészültek.

Egyesek úgy érezhetik, hogy er?feszítéseim nem elég nagyratör?ek. Elfogadok bármilyen kritikát, amikor arról van szó, hogy mit kell újragondolnunk. A jöv?ben még nagyobb hangsúlyt helyezek a politikánk konkrét lépésekben való megvalósítására.

A közösség szemszögéb?l elindított reformok új szinthez érkeztek, és én eltökélten fogom a további haladást támogatni, együtt az emberekkel, lépésr?l lépésre.

2008. július 31.

Related posts

Kommentelj