Fukuda Jaszuo hírlevele – A fogyasztók érdekében cselekedni

A japánok gyakran hallják a „túl tagolt kormány” kifejezést. Valóban, kormányzati rendszerünket a termékek és szolgáltatások kínálóival összhangban szerveztük. Jó példák erre a gazdasági, a kereskedelmi és ipari minisztérium az ipari szektor, a mez?gazdasági az agrikulturális szektor, a pénzügyminisztérium pedig a pénzügyi szektor számára.

Ahogy Japán felépült a második világháború után és bekövetkezett a nagy gazdasági növekedés korszaka, a gyártókra történ? összpontosítás szükségesnek t?nt. Ma a világ második leger?sebb gazdaságaként óriási diverzifikálódásnak lehetünk tanúi a társadalmi szükségletek terén, például a magas életmin?ség iránti vágy megjelenésével.

Olyan korban élünk, amikor a fogyasztók kedvéért tett kezdeményezések új értéket adnak és stimulálják a gazdaságot. Eljött az id?, hogy a vállalatok és a kormányzat újragondolja tevékenységét a fogyasztók és az emberek szemszögéb?l.

Szilárdan hiszem, hogy ez a helyzet, ezért úgy döntöttem, hogy a következ? pénzügyi évt?l új kormányzati ügynökség jön létre, amely a kormány politikáját a fogyasztók igényeihez alakítja. Ez lesz a Fogyasztói Ügynökség.

Idén februárban indítottuk el a Fogyasztói Politika Népszer?ségét Segít? Tanács, melynek tanult tagjai elképeszt?en jelent?s tárgyalásokat folytattak arról, ogyan folyik a munka a kormányszerveknél, amelyek a fogyasztói politikát ültetik át a gyakorlatba.

Ha balesetet szenved valaki egy hibás gázkészülék miatt, a gazdasági minisztériumhoz kell fordulnia. Ha egy élelmiszeren hibás cimke olvasható, akkor a mez?gazdasági minisztériumban tudnak segíteni. Ételmérgezés esetén az egészségügyi minisztérium az illetékes. Ha pedig egy pénzügyi céggel akad problémánk, ismét másik hivataltól kérhetünk segítséget. Egy fogyasztó számára a Kaszumigaszeki negyed, ahol az adminisztráció java összpontosul egy labirintusra hasonlít – néha nagyon nehéz megtalálni azt a hivatalt, ahová az emberek a problémájukkal fordulhatnak.

Gyakran el?fordul, hogy valaki kapcsolatba lép egy hivatalnokkal, hogy segítséget kérjen, az iroda pedig egyszer?en továbbítja a kérést. Egyes esetekben egyetlen hivatal sem akarja vállalni a felel?sséget a felmerül? problémákért. A Fogyasztói Tanács felvetette azt a véleményt, hogy a központi kormányzat túlságosan tagolt hivatalai valójában a fogyasztók érdekei ellen vannak, akik fenntartásaira meg kell adni a választ.

Miután létrejött, a Fogyasztói Ügynökség olyan hely lesz, ahol az emberek minden panaszára külön odafigyelnek. Az ügynökség javaslatokat tesz a fogyasztókat érint? törvények módosítására is, ha szükségesnek látja, de felveheti a kapcsolatot más minisztériumokkal és hivatalokkal is. Az új szervezet tehát egyfajta parancsnoki központként segíti majd a fogyasztókat.

Múlt héten meglátogattam a Csiba Megyei Fogyasztói Központot, ahol lehet?ségem nyílt megnézni, hogyan dolgoznak a tanácsadók a helyiek panaszain és próbálnak megoldást találni a problémáikra. Nyilvánvaló volt számomra, hogy javítanunk kell a helyi kormányszervek adminisztrációs képességein, akik közvetlen kapcsolatban állnak a körzetükben él?kkel.

Felkértem a tanácsot, hogy mélyítsék el tárgyalásaikat ezen és más fontos ügyeken, és májusban állítsák össze konkrét javaslataikat a Fogyasztói Ügyek Tanácsáról. Ez a kezdeményezés indítja el az adminisztrációt, hogy jobban figyeljen az emberek érdekeire.

Legutóbbi hírlevelemben a szülészetek és gyerekgyógyászatok jelenlegi helyzetér?l írtam. Arra koncentrálok, hogy általánosan javuljon ezeknek a szektoroknak a szlgáltatása, mivel igazán szüksége van rájuk az embereknek.

Mindezt úgy kell megvalósítani, hogy ne vezessen túlduzzasztott kormányzati adminisztrációhoz. Az új ügynökségek létrehozásával együtt több, azonos feladatkör? minisztériumi osztályt átirányítunk illetve megszüntetünk.

Ahogy korábban írtam, magától értet?d?, hogy nem engedhetünk egyetlen jent sem elpazarolni abból a pénzb?l, amit az emberek ránk bíztak. Jelenleg is folynak er?feszítések arra, hogy semmilyen pazarlás se folyjon a kormányzati intézményekben.

Az elmúlt héten a közlekedési és turizmusért felel?s tárca bejelentette azt a reformpolitikát, amely gyökerestül kiirjta az úthálózat fenntartására el?irányzott pénzek pazarlását. Megtették az els? lépést azzal, hogy feloszlattak közhasznú társaságokat, csökkentettek bizonyos kiadásokat, és megszüntették azt a gyakorlatot, hogy nyugdíjba menetelük után a magas rangú kormányhivatalnokoknak jól fizet? kirakatállásokat kínáltak. Még így is rengeteg területen van szükség reformokra, ha el akarjuk érni a nulla pazarlást.

Különösen azt az átláthatatlan gyakorlatot kell teljesen megszüntetnünk, hogy a nyugdíjba vonult tisztvisel?k a privát szektorban landolnak, magas pozícióban. Fáradhatatlanul próbálkozni dogok, hogy megvalósítsam a reformot úgy, ahogy az adófizet?k elvárásainak megfelel.

2008. április 24.


Related posts

Kommentelj