Fukuda Jaszuo hírlevele – Zűrzavaros Diéta

Tegnap Sirakava Maszaaki úr elfoglalta a Japán Bank elnöki székét, amely egy ideje üresen állt. Sirakava úr, akit az elmúlt hónapban neveztek ki a helyettes vezet?i posztra, eddig is gyakorlatilag bankelnökként tevékenykedett. Els?rangú személyként, aki egész karrierét a Bank of Japan-nél építette fel a pénzügyi körök és a piac er?s bizalmát élvezi.

Miután elfoglalja új munkahelyét, Sirakava úr szinte azonnal részt vesz a pénzügyminiszterek és a jegybankelnökök G7-es csúcstalálkozóján Washingtonban. Remélem, hogy a japán jegybank elnökeként komolyan hozzájárul a tárgyalásokhoz, melyek az országok hozzáállásáról folynak különböz? témákban, például a jelzáloghitel-krízisben.

Eközben a kormányzat javaslatát, amely Sirakava úr helyetteseként Vatanabe Hirosit tette volna meg az ellenzék uralta fels? ház elvetette.

Vatanabe úr korábban három éven át dolgozott a nemzetközi pénzügyek helyettes minisztereként, és ezen id?szak alatt széleskör? tapasztalatokat szerzett arról, milyen er?feszítéseket tesz Japán a világgazdaság stabilizálása és növekedése érdekében. ? volt a megfelel? jelölt a jegybank elnökhelyettesi posztjára – gazdag tapasztalatokkal a nemzetközi pénzügyekr?l és komoly nemzetközi kapcsolatrendszerrel.

Az ellenzéki Japán Demokrata Párt azzal utasította el Vatanabe urat, hogy a pénzügyminisztériumból érkezett.

A legfontosabb dolog nem az, hogy hol kezdte a karrierét, hanem hogy alkalmas-e a posztra vagy sem. Úgy vélem, hogy a JDP döntése meglepte a világ piacait – ismételten.

Vegyük például a Diéta tagjait. Rengeteg korábbi hivatalnok ül köztük, akik most a Diéta tagjaként bizonyíthatják képességeiket. Ez bizonyára annak az eredménye, hogy a szavazók nem csupán a jelöltek múltjára koncentráltak, és úgy vélték, hogy az illet? képes lesz képviselni ?ket.

Legyen a Diéta tagja vagy a jegybank vezet?je, a vezet?ket a jelenlegi képességei és er?sségei alapján kellene megválasztanunk: nem fogadom el azt a nézetet, hogy valakit csak az alapján min?sítenek, hogy korábban hol dolgozott.

Tegnap délután a pártok vitáján felkértem a JDP elnökét, Ozava Icsirót, hogy mondja el, mi a valódi szándéka, de ? csak azt ismételgette, miért utasítja el Vatanebét: a JDP nem fogad el senkit sem a pénzügyminisztériumból.

Jelenleg a JDP alkot többséget a fels? házban. Ennek megfelel?en a JDP is döntéshozóként felel?s az emberek mindennapjaiért.

Az új antiterrorista-törvény vitájában a JDP két hónapja nem hoz döntést a fels? házban. Ráadásul április közepén még mindig nem született megegyezés az idei pénzügyi év költségvetésér?l, amely az úthálózatra el?irányzott pénzek egy részét átcsoportosítaná – a fels? ház egy hónapja visszatartja a javaslat megtárgyalását.

Azt látjuk, hogy a politikusok olyan hosszan húzzák az ügyeket, amennyire csak lehet, hogy semmir?l se szülessen döntés – a politikusok semmi mást nem tesznek, mint mindent megvétóznak.

Ha a rövidtávú politikai érdekek miatt folytatják ezt a konfliktust és nem tör?dnek az emberek érdekeivel, az nem más, mint visszaélés a rájuk ruházott hatalommal, amelyet a fels? házban megszerzett többség biztosít számukra.

Az emberek néz?pontjából ez a z?rzavaros helyzet, amelyben a kormánypártok alkotják a többséget a képvisel?házban, az ellenzék pedig a fels? házban nincs jó ok arra, hogy ilyen politikai zsákutcába vezessenek minket.

Készen állok arra, hogy tárgyalásokat folytassunk az ellenzéki pártokkal bármely kérdésr?l és becsülettel folytatni fogom az er?feszítéseket a jelenlegi helyzetben is úgy, hogy az emberek érdekében a legjobb megállapodásra jussunk.

2008. április 10.

Related posts

Kommentelj