Biztos mód a japán szókincs b?vítésére

Sosem felejtem el, amikor el?ször jártam a városházán Japánban, hogy szót váltsunk a nemzeti egészségbiztosítás tervér?l. Az asztal túloldalán egy férfi a rendszer egészér?l beszélt tökéletes japánsággal, ami abban az id?ben tökéletesen érthetetlen volt a számomra.

Az az igazság, hogy ha nem értesz japánul, az egész nyelv olyan, mintha kutyaugatást hallgatnál. Tudtam, hogy magyaráz valamit, de nem tudtam kibogozni, mi az.
– Vau, vau, vau – mondta a városházán a kedves ember. Percekig folytatta, miel?tt közölte: “vakarimaszu ka?”.
– Nem, dehogy.

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”250″ height=”188″ align=”middle” hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

.Inkább magammal viszem a teljes szókincsemet a miniteherautómmal

Újra nekilátott: “Vau. Vau, vau. Vakarimaszu ka?”
– Miaú? – próbálkoztam.
Ma már sokkal jobban megy a japán, ám máig megtapasztalok egy-egy vaút a japán beszélgetések során.
Nem írnám le magam lingvonyomorékként, hiszen ez nem lenne politikailag korrekt kifejezés, de tökéletesen be lehetne sorolni az egyszer? igényekkel bíró emberek csoportjába: egyszer? szókincs, alternatív magyarázatok, valamint az új kifejezések elmagyarázása kandzsistól, mert szeretem tudni, melyik szó honnét jött.
Az els? városházi kalandom óta megtanultam, hogyan kell bánni a kormány embereivel. El?ször is minden hivatalban kiképeztem egy japánt, aki képes bánni velem. Ez a személy általában egy jószív? ember, aki egyáltalán nem beszél angolul, viszont tudja, hogyan kell bánni a japán óvodásokkal.
Ha belépek a városházára, ahogy Okada úr észrevesz, felugrik a székéb?l és mintha csak a palánk alá érkezne a kosármeccsen, röptében odarikoltja a munkatársaknak: “enyém!”.
Ha az adóhivatalba megyek évente egyszer, Tanaka úr rohan felém és a szokásos “Amy-szan, o-hiszasiburi deszu ne”-vel köszönt.
Felkészítettem a csapataim.
Ezekre a találkozókra a különleges szókincs tanulmányozásával készülök fel, amire szerintem szükségem lehet. Sajnos ez az el?készület általában a találkozó el?tti napra korlátozódik, így pillanatok alatt elborítanak az új szavak.
Inkább magammal viszem a teljes szókincsemet a miniteherautómmal. Tökéletes járm? arra, ha valaki a ritkán használt kifejezéseket óhajtja szállítani vele.
Ha megérkezem az adott irodába, a teherautót a közeli parkolóba teszem le, közel a tárgyaláshoz, szükség esetére.
Amikor például a Japán Csónakszövetségnél járok, hogy kifizessem a hajóvizsgálat díját és Mihara úrral beszélek, és persze nem jut eszembe a “csak nyugodt vízen használt hajó” kifejezés, azt mondom neki: csotto matte, ami azt jelenti, hogy egy percnyi gondolkozásra lesz szükségem.
Persze a valóságban a teherautó platóján hányom szanaszét a speciális kifejezésekb?l álló rakományt. Ha végre rátalálok, közlom vele: “Ah, heiszuiku iki”.
Amikor az adóhivatalba megyek, egy kicsivel nagyobb szállítójárm?re van szükségem, mivel az itt szükséges kifejezések súlyosabbak. Egy dömper talán elegend? azokhoz a szavakhoz, amiket évente egyszer, csak itt használok. Szóval amikor Tanaka úrral társalgok az adómról, ha nem jut eszembe a “jóváírás”, csak annyit mondok neki: “Csotto matte”, és kiszaladok a dömperhez keresni. Aztán vissza, és jöhet az “Ah, genkasokjaku”.
Ha a városházára megyek az ingatlanról, vagyonadóról és bérleti szerz?désekr?l társalogni, még nagyobb teherautó kell, ami a legnehezebb szavakat is elbírja. Lehet, hogy építkezési darura is szükség lesz, amivel be tudom emelni azokat a hosszú szavakat, mint a koteisi-szanzei (kinnlev?ség után fizetett adó). Már tudom, honnét származik az “építem a szókincsem” kifejezés.
Éveken át finomítottam ezt a módszert, utamon türelmes lelkek kísértek, folyamatosan támogatva a japán nyelv meghódítását célzó küldetésem során. És amikor már majdnem azt hittem, hogy megérkeztem, egy nap besétáltam az adóhivatalba és felfedeztem, hogy Tanaka úr nem dolgozik itt többé.
Egy másik férfi lépett hozzám, akit korábban még sosem láttam. “Vau, vau” – közölte.
– Csotto matte – feleltem. Ehhez egy egész konvojra lesz szükségem.

.

Amy Chavez

Related posts

Kommentelj