Aszó Taró hírlevele – Japán látens ereje

Dr. Nambu Joicsiró, Dr. Maszukava Tosihide és Dr. Kobajasi Makoto kapták az idei fizikai Nobel-díjat. Az is megjelent a hírekben, hogy a 2008-as kémiai Nobel-díj Dr. Simomura Oszamut illeti meg.


Ez az els? alkalom az utóbbi hat évben, hogy egy japánt választottak ki a Nobel-díjra. A ragyogó híreket hallva azonnal felhívtam ?ket, hogy kifejezzem hálám.

„Nagyon fontos, hogy kalandos lélekkel rendelkezzünk a tudósok világában. Véleményem szerint a tanulás sokkal könnyebben megy azok számára, akik lelkesednek a tárgyért.”

Ez az er?teljes üzenet Maszukava professzortól hangzott el a mai fiatal diákok számára. Hiszem, hogy a japánok örömteli és konstruktív hozzáállása nemzetünk ereje.

A japánoknak jobban tisztában kellene lenniük látens erejükben. Japánnak „er?snek és ragyogónak” kell lennie. Remélem, hogy ezt az elképzelést a hírlevéllel is sikerül elterjesztenem.

Eközben a japán gazdaság, beleértve a regionális gazdaságokat komoly nehézségekkel néz szembe. Legfontosabb feladatom, hogy könnyítsek az emberek aggodalmain a napi élettel kapcsolatban. El?ször késedelem nélkül életbe kell léptetni a nemrég megalkotott gyorscsomagot.

A pótköltségvetés, amely a csomag intézkedéseit támasztja alá elfogadtatásra talált a képvisel?házban. A lehet? leghamarabb megpróbálom elfogadtatni a fels? házi képvisel?kkel is, akik most fogják megvitatni.

Ezen a héten a Nikkei részvényindexe négy év és tíz hónap óta el?ször esett tízezer pont alá. A jen tovább er?södik, volt olyan id?szak, amikor egy amerikai dollárért kevesebb, mint száz jent adtak.

Más országokkal összehasonlítva Japán financiális rendszere egészséges. Ugyanakkor sokan tartanak attól, hogy az Egyesült Államokból kiinduló válság hatással lesz a reálgazdaságra is. Meg fogom tenni a szükséges lépéseket és szoros figyelemmel kísérem a gazdasági feltételek változásait.

Számos más fontos politikai kérdés van még. Nyitottan és becsületesen részt fogok venni a Diéta vitáin és szilárdan részt veszek a napirenden lév? kérdések megvitatásán és a következtetések levonásában.

2008. október 9.

Related posts

Kommentelj