Alkoholista (Gyakorló szöveg)

アル(ある)(ちゅう)

アル中の(ひと)病院(びょういん)()きました。

医者(いしゃ):それはなんですか。

アル中:これはワイスキーです。

医者:おさけはだめです。すててください。

アル中:できません。はんぶんは友達(ともだち)のですから。

医者:じゃあ、はんぶんすててください。

アル中:すみません、それもできません。

医者:なぜですか。

アル中:(うえ)のはんぶんが、友達のだからです。

Alkoholista

Egy alkoholista kórházba ment.

Orvos: Az micsoda?

Alkoholista: Ez egy (üveg) whiskey.

O: Az alkohol tilos. Kérem, dobja el.

A: Nem tehetem. Mert a fele a barátomé.

O: Nos, dobja el a felét.

A: Sajnos azt sem tehetem.

O: Miért?

A: Azért, mert a felső fele a barátomé.

 

Karin

Related posts