Abe Sinzó miniszterelnök hírlevele – január 25.

Hello, Abe Sinzó vagyok.

Eljött a felvételi vizsgák ideje. Az egyetemi felvételik a múlt héten zajlottak országszerte. Tudom, hogy az idén felvételiz? diákok közül sokaknak nehézségei támadtak abból, hogy nem voltak birtokában a kötelez? tudásanyagnak, ennek ellenére remélem, hogy mindannyian lehet?ségeikhez képest a legjobb teljesítményt nyújtották.

Az oktatás újjáépítését tervez? tanács kiadta els? jelentését, amelyben els? lépésként hét javaslatot fogalmaz meg, melyeket a lehet? legsürg?sebben meg kellene valósítani. Ezek között szerepel az olyan „oktatás, amely teret kap a növekedéshez”, az akadémikus képességek és a tanítók min?ségének javítása, lépések a diáktársak zaklatása ellen, az oktatási bizottság reformja és az egész társadalom er?feszítése – beleértve a családokat, a helyi közösségeket, a vállalatokat és az egész népet – gyermekeink nevelése érdekében.
A tanács minden tagja szeretné újjáépíteni az oktatást, és szenvedélyesen vitatkoztak saját néz?pontjuk alapján a kérdésekr?l, sokszor kés? éjszakáig. Mint a tanács egyik tagja, jómagam is részt vettem az összes ülésen. Annak ellenére, hogy id?nként ifen heves volt a vita, a jelentés a tanács összes tagjának bölcsességének és álmainak kombinációja.
Többször említettem ebben az email-magazinban, de engedjék meg, hogy még egyszer leírjam: az Abe-kabinet legfontosabb feladatának az oktatás újjászervezését tekinti. Felismertük, hogy a „gyönyör? Japán” els?sorban azt jelenti: a gyerekek és fiatalok oktatásán múlik a következ? generációk boldogulása.

Alaposan megvizsgáltam a jelentést, hogy mely javaslatokat lehet azonnal megvalósítani és beterjesztem a szükséges módosító javaslatokat még a jelenlegi országgy?lési ülésszak idején.
Mellesleg hallottak már a siketlimpiáról? A siketlimpia egy nemzetközi sportesemény a halláskárosult emberek számára és a hagyományos olimpiához és paralimpiához hasonlóan téli és nyári játékokat is tartanak négyévente. Tegnap találkoztam a Japánt képvisel? atlétákkal, akik a 16. téli siketlimpiára indultak, melyet Salt Lake Cityben tartottak február elsejét?l.
A találkozó azért jött létre, mert egy, a sportolók kiküldéséért felel?s szervezetnél dolgozó személy e-mailt írt nekem a miniszterelnöki honlapon keresztül. A levélben ez állt: „Míg az olimpiát és a paralimpiát széles körben ismerik, csupán néhány ember tud a siketlimpiáról, ezért írok, hogy a segítségét kérjem.” Úgy döntöttem, hogy találkozom a sportolókkal, hogy ezzel is segíthessem ?ket.
Próbáltam a lehet? legjobban kommunikálni jelbeszéddel. Meg tudtam osztani velük érzéseimet, jelekkel elmutogatva, hogy „Üdvözlök mindenkit. Abe miniszterelnök vagyok. Köszönöm, hogy eljöttek.”, illetve „Kérem, tegyenek meg mindent, és szerezzenek érmeket.” Nagyon megkönnyebbültem, amikor az atléták megtapsoltak.
Biztos vagyok benne, hogy ezek az atléták különös nehézségekkel néztek szembe halláskárosodásuk miatt, és mégis vidámak voltak és a legkisebb jelét sem adták annak, hogy gondjaik lennének az életben.
Épp ellenkez?leg, hozzáállásukból én merítettem energiát, abból, ahogy járták a saját útjukat és céljuk érdekében kitartóan dolgoztak. Er?t ad, ha olyan embereket láthatok, akik felfedezték különleges képességeiket és tehetségüket, és a maguk válaszotta célok érdekében járják útjukat.
A Diéta ma is ülésezett, a holnapi ülésnap el?tt beszédet fogok tartani. Minden t?lem telhet?t megteszek, hogy elfogadtassam a 2007-es üzleti év költségvetését és más kulcsfontosságú tervezeteket, melyek a gyönyör? ország kialakításában segítenek.

Related posts

Kommentelj