Abe Sinzó miniszterelnök hírlevele – A vadzsimai katasztrófa helyszínén

Hello, Abe Sinzó vagyok.

Nagaszaki polgármestere, Itó Iccsó elhunyt, miután hátbal?tték a Nagaszaki állomás el?tt. Ilyesmi nem történhet meg.

Szívb?l jöv? imát ajánlok fel Iccsó polgármester örök békéjéért. Fel sem fogható az a gyász és harag, amit családtagjai éreznek. Szívb?l jöv? részvétem rájuk is kiterjesztem.

Az ilyen természet? er?szakos cselekmények a demokrácia elleni támadások, és egyszer?en nem tolerálhatjuk. Teljes eltökéltséggel meg kell tennünk mindent, hogy töröljük az er?szakot a társadalomból.

*****************

Április közepén kezd?dik a Zöld hónap, az az id?szak, amely során az erd?k védelmére és ápolására indított kampány zajlik. Ahogy sokan mások, én is egész héten egy zöld tollat viseltem a zakóm zsebébe t?zve.

A szómei-josino cseresznyefák leny?göz? virága az irodám el?tt utat nyitottak az új lombozatnak és a fák zöldbe borultak. A szato-zakura fák ágait azonban még mindig virágok borítják, csodálatos látványt nyújtva.

Másnap egy nagy patkánykígyóval találkoztam a kertben. Eléggé meglep?dtem, de biztos vagyok benne, hogy ? a kert ?rz?je. A természet annyira eleven, még egy apró kertben is, a város közepén.

Nemrég két er?teljes földrengés rázta meg nemzetünket – egy Notón, március 25-én és egy Miében, április 15-én. Ha azokra az emberekre gondolok, akik elvesztették otthonukat, munkahelyüket és természetesen nincsenek olyan helyzetben, hogy az évszak szépségeiben gyönyörködjenek, elszomorodom.

Április 13-án délután meglátogattam a katasztrófa helyszínét Vadzsimában, a Noto-félszigeten fekv? városban. Azonnal indultam, ahogy lezajlott a képvisel?házban egy népszavazási kezdeményezésr?l szóló javaslat szavazása. Saját szememmel láttam a katasztrófa hatásait és els? kézb?l hallottam a helyzetr?l azoktól, akiket közvetlenül érintett a földrengés.

Jelenleg is folyik a törmelékek elszállítása és a tömegközlekedés is lassan m?ködni kezd. Még így is fájdalmasan látható marad a természeti csapás hatása – összed?lt házak, melyekb?l csak a cseréptet? maradt meg, k?lámpások hevernek ugyanott, ahová a rengés alatt zuhantak, és ?rült szögekben megd?l? házfalak. A kontraszt a teljes pompájukban virágzó cseresznyefákkal fájdalmasan éles volt a szemlél? számára.

A menedéket keres? emberek között az evakuációs központokban számos id?s volt, akik az arcukon látható sivárság ellenére melegen üdvözöltek. Meghallgattam udvarias kérésüket: „Nincs szükségünk hatalmas házra, csak szeretnénk valahol megélni”, mondta egyikük. „Számos nyugdíjas van itt, akiknek fix havi jövedelme van, egyszer?en nincs pénzünk arra, hogy újra felépítsük az életünket”, tette hozzá egy másik. A kormány minden t?le telhet?t megtesz, hogy kielégítse ezeknek az embereknek a szükségleteit.

A kormányzat támogatást nyújt, hogy biztosítsa: az a közösség, amely a közelben él?ket fogta össze nem veszik el – el?ször azzal, hogy késlekedés nélkül átmeneti szállásokat építünk, majd azzal, hogy felújítjuk a megrongált otthonokat, amelyben ezek az emberek oly régóta éltek, végül pedig közösségi lakhelyeket alakítunk ki. A károkat szenvedett terület újjáépítése érdekében a Kabinet április 20-án súlyos katasztrófának nyilvánította a földrengést, így még több segítséget tudunk nyújtani.

Vadzsima híres az itt készült lakkozott termékeir?l, kiváló szakéjáról és más árukról, amikre az egész világ el?tt büszkék lehetnek. A kormány együttm?ködik Isikava prefektúrával, és létrehoznak egy alapot a helyi ipar felvirágoztatására és a keményen dolgozó emberek megsegítésére otthonaik újrateremtésében.

Megkezd?dött az oktatási törvénytervezet parlamenti vitája. Rendkívül fontos javaslatok ezek, hiszen nemzetünk minden egyes gyerekének garantálják a lehet?séget a felf?fokú tanulmányokhoz való hozzáférésre és egyúttal a fegyelmet is elsajátíthatják. Eltökéltem magam, hogy mindent megteszek a javaslatok parlamenti elfogadásáért.

Related posts

Kommentelj