Abe Sinzó miniszterelnök hírlevele – A csúcsdiplomácia varázsa

https://szaku.hu/wp-content/uploads/2022/03/*.jpg width=”300″ height=”241″ align=”middle” hspace=”6″ alt=”Image” title=”Image” border=”0″ />

2007 január 18.

Hello, Abe Sinzó vagyok

Január 9 és 15 között körbeutaztam a Földet, Európával kezdve és a Cebu szigeten befejezve, ahol a Kelet-Ázsiai Csúcson vettem részt.
Minden nap utaztam, szó szerint a b?röndömb?l élve. Még ilyen hektikus id?beosztás mellett is sikerült meglátogatnom a NATO f?hadiszállását – ilyet még egyetlen japán miniszterelnök sem tett -, ahol 26 vezet? el?tt tartottam politikai beszédet és f?ztem szorosabbra a kapcsolatot velük.


Biztos vagyok benne, hogy a kulcsszó a „közös értékek” volt, amelyet er?sen nyomatékosítottam és amelyet jól fogadtak Európa-szerte. Ez nagy el?relépés, amit sikerült kiterjesztenem az ázsiai együttm?ködésre is.
A csúcstalálkozók olyan események, ahol a világ vezet?i komoly tárgyalásokat folytatnak, miközben mindannyiuk vállát saját hazájuk érdekei nyomják. Nem csak a többi vezet?, hanem az egész világ figyel gondosan minden egyes szóra. A vezet?knek meggy?z?en kell beszélni, óvatosan megválogatva a szavakat és állandóan figyelve beszélget?partnere reakcióit. Olyan csúcsokon, mint az említett kelet-ázsiai alaposan megfontoljuk, kivel találkozunk és beszélünk.
A csúcsdiplomáia nem csak a találkozókon folyik. Már akkor elkezd?dik, amikor az adott ország területére lépünk.
Tengeren túli látogatásom mély leveg?vétellel kezd?dött, amikor kinyílt a kormánygép ajtaja. Aztán elindultam a lépcs?n vendéglátóim meleg üdvözlése közepette. Az egyik európai országban egy rezesbanda a japán himnuszt játszotta el. Egy másik alkalommal a katonai rend?rség fogadott, tökéletes alakzatban. A Fülöp-szigeteken színpompás népviseletbe öltözött asszonyok adtak el? egy gyönyör? táncot.
Individuumként vagy nemzetként a vendég els? benyomásai életbevágó fontoss?gúak a vendéglátó számára. Ugyanez igaz a vendégre is. Tökéletesen tisztában voltam vele, hogy az emberek minden egyes mozdulatomat figyelik, az emberek a világon mindenütt kiváncsiak a japán miniszterelnökre.
Folyamatosan úgy cselekszem, hogy tisztában vagyok vele: minden egyes cselekedetem hatással van arra, hogy az emberek mit gondolnak Japánról.
A Diéta ülésszaka jöv? héten indul. Az Abe-kabinet számos fontos javaslatot nyújt be, köztük az oktatás és a társadalombiztosítás teljes átszervezésér?l szóló törvénytervezetet.
Heves vitákat várok Japán jöv?jér?l. Próbálok magyarázatot adni mindenkinek és a viták során próbálom elnyerni az emberek megértését.

Related posts

Kommentelj