Abe Sinzó miniszterelnök hírlevele – 2006 október 26

Az oktatás újjáépítése

Hello, Abe Sinzó vagyok.

Egy hónap telt el azóta, hogy elfoglaltam a miniszterelnöki pozíciót. Szoros napirend szerint dolgoztam, elfoglaltak a viták a Diétán, a bel- és külföldi ügyek alig hagytak leveg?höz jutni. Ismét rá kellett döbbennem, milyen felel?sség nyomja a vállam és megacéloztam magam: eltökélt szándékom, hogy minden egyes nap a lehet? legteljesebb mértékben végrehajtom kötelességem.

Október 27-e Sóin Josida halálának évfordulója, aki szül?városom nagy történelmi szülötte, egy olyan ember, akit mélyen tisztelek. Josidát 1859 október 27-én végezték ki. Utolsó éjszakáját azzal töltötte, hogy a ma „Rjúkonroku” néven ismert végrendeletét fogalmazta. A következ? verssel kezd?dik:

– Habár életem véget érhet a Muszasi mez?n, a japán szellem nem sz?nik meg létezni.

Az az elhatározottság, amely ezekb?l a szavakból sugárzik lélekemel? hatású.

Josida a korabeli ifjúságba saját iskolájában, a Sóka Szondzsukuban az oktatáson keresztül csepegtette elképzeléseit. Az iskolából kikerül? diákok alkották kés?bb a Meidzsi-restaurációt levezényl? er? legjavát.

Az egyik itt végzett diák volt Sinszaku Takaszugi, aki végrehajtotta az önkéntes Kiheitai milícia szervezését, amelyben a társadalmi rang nem játszott szerepet. A 150 évvel ezel?tti Japánban élesen elkülönült a szamuráj harcosok, a földm?vesek, a kézm?vesek és a keresked?k osztálya. Lehet?séget nyújtani az embereknek, hogy el?bbre jussanak függetlenül társadalmi helyzetükr?l – ez nem kevesebb, mint forradalmi tett.

Nevemben (Sinzó) a „sin” karakter Sinszaku Takaszugi nevéb?l származik.

A mai fiatal feln?ttek és a gyerekek, akikre a következ? generáció felnevelésének felel?ssége hárul társadalmunk igazi kincsei. Bármely id?ben, bármely országban is legyünk, az oktatás mindenkor kritikus szerepet játszik abban, hogy víziókkal lássa el az embereket és egy tiszteletre méltó nemzetet építsen. Azt a szerepet, melyet az oktatás tölt be meg kell er?síteni ahhoz, hogy az embereket ellássuk a családi, közösségi és nemzeti értékekkel.

Ma az osztálytársaik zaklatása miatt egyes gyerekek a halálba menekülnek. A gyerekeket néha saját szüleik zaklatják.

Egészen sokkolóan hat rám az ilyen hírek gyakorisága. Hogyan lehetségesek az ilyen tragédiák? Hogy van az, hogy még a gyerekeket is, akik el?tt áll az egész élet zaklatják saját társaik otthon és az iskolában, azon a két helyen, ahol a leggondosabb védelemben és ellátásban kellene részesülniük?

A miniszterelnöki különleges tanácsadót, Eriko Jamatanit és az oktatás újjáépítését végz? tanács fejét, Hirojuki Josiiét küldtem a Fukuoka prefektúrában található Csikuzen városba közvetlenül azután, hogy egy diák öngyilkosságot követett el, mert nem bírta már társai kínzásait. Az Abe kabinet alapelve, hogy közvetlenül az érintett emberek hangjára próbál figyelni.

Az oktatás újjáépítését végz? tanácsot legutóbbi levelemben mutattam be. Tegnap tartották második találkozójukat. A 17 tagb?l álló testület szenvedélyesen adta el? a reformról alkotott nézeteit, amely végeláthatatlan beszélgetések tárgya lehet. Minden néz?pont igen meggy?z? volt, mivel els? kézb?l származó tapasztalatokokn alapul. Minden er?feszítésem bevetem annak érdekében, hogy újjáépítsük az oktatási rendszert, hogy Japán következ? évszázadának gerincét formálja meg. A párbeszéd alapjait kiszélesítettük, és eltér? vélemények sorát is figyelembe vesszük.

A Diétán heves vita várható az oktatási alaptörvényr?l. Az oktatás helyzete hatalmasat változik, ahogy a tudomány és technológia egyre halad el?re és ahogy a lakosság egyre öregszik, a gyerekek száma pedig csökken. A mai id?k szükségletei kikövetelik a reformot és azt, hogy újra az oktatás alapjaira fókuszáljunk.

Er?feszítéseket teszek, hogy elfogadjanak egy javaslatot, amely tisztázza az oktatás alapelveit az új korszakban és amely biztosítja, hogy a tanítás a jöv? felé vezet? utat nyitja meg.

Related posts

Kommentelj