A népességnövekedés mélypontja 2004-ben: 0,05%

 

2004-ben Japán össznépessége az előző évhez képest alig 0,05%-kal nőtt, így a (japánok pontos számokat szerető szellemiségét mutató) becslések szerint 127 millió 687 ezer fő a lakosság. 1950 óta, amióta ezeket a népszámlálásokat végzik, ez a legkisebb évi népességnövekedés, ráadásul most fordul elő először, hogy ez a szám 0,1% alá csökkent. 2002 óta került előtérbe a fogyó társadalom problémája. A születések és halálozások arányának figyelembevétele mellett egyre  fontosabbá válik a betelepülők és az országot elhagyók aránya, mivel az utóbbi a gyakoribb. A természetes növekedés 1003000 főt jelent, a betelepülők száma 35000.

 

A Népjóléti és Munkaügyi Minisztérium népességkutató intézete három évvel ezelőtt azt jelezte előre, hogy 2006 lesz a tetőpont, és 2007-től fog jelentősebb mértékben csökkenni a népesség, azonban a születések száma rendesen alulmúlta az előrejelzéseket, ráadásul megerősödött a kivándorlási tendencia is, így nagyon is lehetséges, hogy hamarabb kezdődik a népességcsökkenés.

 

A felmérések megkezdése óta először történt meg 2004 májusában, hogy az előző évekhez képest negatív lett az eredmény, azonban ezt a külföldre utazók, illetve költözők nagy számának tudták be, ennek okaként pedig a SARS vírust jelölték meg, és csak átmenetinek vélték.

 

A várható népsűrűséget vizsgáló hivatal ötévente történő felmérése szerint a betelepülő külföldiek száma nem változott, azonban a kivándorlóké jelentős mértékben nőtt. „Lehetséges, hogy ennek oka a külföldi fejlődő vállalkozások vonzóereje”- hangsúlyozza a hivatal.

 

Ezen felmérés az össznépességbe számolja a Japánban tartózkodó külföldieket is. Ezek közé tartoznak a főleg Észak- és Dél-Koreából érkezők mellett a csupán 90 napig Japánban maradó üzletemberek, turisták, illetve a külföldi ösztöndíjasok is. Ezt alapul véve a felmérés a születések számából levonja a halálozásokat, a betelepülők számából a kitelepülőkét, és ezt összegzi. Mint említettük, ötévente. Az utolsó ilyen felmérés 2000-ben volt. Azokban az években, amikor ezt a felmérést nem végzik, csupán a becslések maradnak.

 

                                                                                                                                  (Kyodo)

 

Related posts