A Liberális Demokrata Párt törvényjavaslata: engedélyezzék az agyhalott gyerekek szervdonorsá

A Liberális Demokrata Párt agyhalált és szervátültetést kutató bizottságának eredményeire támaszkodva a párt törvényjavaslatot nyújt be a szervátültetést szabályozó törvény átdolgozására.

A cél az, hogy a most ülésező parlament jóváhagyja a 15 éven aluli, agyhalott gyerekek szervdonorságát. A törvényjavaslat szerint a szülők beleegyezésével kerülhet sor a szervátadásra. Kivételt képez az az eset, ha a gyermek még egészségesen kijelentette, hogy nem akarja, hogy szerveit felajánlják. A bizottság még tárgyalja annak az eljárásnak a módját, melyet a gyerekek akaratának érvényesítésekor, illetve a visszaéléseket elszenvedett gyerekek esetében alkalmaznak majd. Azt is tervezik, hogy koalíciót alapítanak az Új Komeitoval, hogy el tudják érni céljukat, és elfogadtassák a terveket. Ennek érdekelt tagjait a következő hónap közepén fogadják.
A jelenlegi törvény megköveteli a személy írásos beleegyezését és a családét is. Az űj javaslat azonban nagyban megkönnyíti a körülményeket, és elősegíti a szervátültetéshez használható szervek számának növekedését.
Az eredeti tervezet, melyet még 2004 februárjában készítettek, a következő három pontot emeli ki:
– Akkor teszik lehetővé a szervadományozást, ha a család beleegyezik, kivéve, ha a szóbanforgó gyermek még egészséges életében olyan nyilatkozatot tett, mely ezzel ellenkezik.
– Ha létezik beleegyező írásos nyilatkozat, a rokonoknak való kedvezményes szervadást szabályozzák.
– A beleegyező nyilatkozatot jogosítványra vagy egészségügyi biztosító kártyára is írhatják.
A bizottsági tárgyalások a törvény átdolgozásának szükségességét hangsúlyozzák, de néhányan óvatosságra intenek egy olyan rendszerrel szemben, amely megengedi 15 év alatti gyerekeknek, hogy megtagadják a donorságot.

Yomiuri Shimbun

Related posts