A gyemeklélektan állami támogatása

 A gyermekekkel szembeni rossz bánásmód egyre gyakoribbá válása és a fiatalkori bűnesetek számának növekedése késztette a Népjóléti-és Munkaügyi Minisztériumot arra, hogy a gyermeklélektant az orvostudomány kiemelt területévé nyilvánítsa és az egész országra kiterjedő rendszert kiépítse.

Az Amerikában és Európában már sokkal korábban létező orvosi tudományágat állami szinten veszik kézbe. Március első felében megkezdi működését egy szakértőkből álló kutatócsoport, mely az eddig kevéssé kutatott terület fejlesztését és gyermekgyógyászati vívmányok elterjesztését szolgáló rendszer kiépítésén fog dolgozni.

 

(Kyodo)

Related posts