Tengerészek és katonák ismerkednek a teaszertartással

Az okinavai ütközetben elesett harcostársakra emlékeztek amerikai tengerészek és japán katonák egy teaszertartáson.

Az eseményt a háborúban elesettek h?si temet?jében tartották az Ima a békéért nev? parkban. Az 1945-ös, 83 napig tartó harcok során 200,000 ember halt meg, köztük 12,500 amerikai. A szertartást Szen Gensicu teanagymester vezette, aki az Uraszenke iskolában oktatja a Tea Útját.

Ez volt a kilencedik ilyen szertartás, amit Szen rendez – ? Szen no Rikjú, a híres teamester 15. generációs leszármazottja. Szen no Rikjú 1522-1591-ig élt és ? vitte tökélyre a teafogyasztás m?vészetét, amelyet sokan a japán szellemi kultúra kvintesszenciájának tartanak.

A kimonóba öltözött teamestert mintegy négyszáz vendég és tea-tanítvány köszöntötte, ahogy végigsétált a temet?ben. Kétoldalt tisztelg? katonák sorfala állt az Okinava f?városában, Nahában állomásozó amerikai hadsereg tagjaiból. A kísér?zenét játszó zenekar japán és amerikai katonákból állt.

A mostani volt az els? alkalom, hogy amerikai és japán katonákat is meghívtak az éves szertartásra.

A tea útját négy szóban lehet leírni: va (harmónia), kei (tisztelet), szei (tisztaság) és dzsaku (nyugalom). A tea felkínálása jelképezi e négy elem segítségével elért lelki békét.

„Békesség egy csésze tea segítségével” – ez a 84 éves Szen életre szóló jelmondata, akit a Császári Haditengerészet 63 évvel ezel?tt egy öngyilkos kamikaze csoportba sorozott. Nyugat-Japánban képezték ki, majd Kagosimába, a f?sziget déli csücskébe rendelték. Szemtanúja volt, ahogy a kamikaze pilóták útnak indulnak, hogy megtámadják az amerikai flottát az Okinava környéki vizeken.

– Számos bajtársamat vesztette el – meséli Szen a szertartás után. – Túlél?ként mindig is teát fogok kínálni és tiszteletemet teszem a háború összes áldozatáért, halálom napjáig.

Elmondta: elégedettséggel tölti el, hogy mindkét ország katonái részt vettek az idei ceremónián.

– Közösen elérni egy dolgot a tartós béke záloga – mondta. – Szeretnék egy harmóniában él? világot látni, ahol az emberek bármiféle diszkrimináció nélkül élhetnek.

Japán teanagymestereként és az Egyesült Nemzetek jószolgálati nagyköveteként Szen hatvannál is több országot látogatott meg, mindenütt békeüzenetét terjesztve a tea és annak szelleme felkínálásával.

A mostani szertartáson résztvev?knek szánt üzenet nem veszett el nyomtalanul.

– Nagyszer? lehet?ség volt és igazán értékeljük a meghívást – mondta az egyik amerikai tiszt.

– Mindkét ország sokat szenvedett a háború idején, és a Tea Útja segítségével esélyt kapunk arra, hogy felfogjuk, mit vesztettünk mindannyian. Jó érzés emlékezni a mindannyiunkat érint? végs? áldozatra – mondta.

Egy másik amerikai tiszt így nyilatkozott: „Csodálatos érzés a békét hirdetni a Tea Útja szellemiségével. Ami ezt a szertartást különösen jelent?ssé tette, az az amerikai katonák részvétele.

– Megtiszteltetés volt – mondja a 17 éves Olivia Pollard, aki katona édesapjával, James Pollarddal vett részt az eseményen. – Ez életre szóló élmény a számomra.

Stars and Stripes

Related posts

Kommentelj