Kiírásra kerültek a japán ösztöndíjak

A japán Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Technológiai Minisztérium (MEXT) meghirdette a 2012-es kutatói és els? egyetemi. diploma megszerzésére irányuló ötéves japán állami ösztöndíjakat. A jelentkezések határideje május 25-e (szerda), az írásbeli vizsga el?reláthatóan június 15-én, a szóbeli interjú június 28-án lesz.

Ennek a két ösztöndíjtípusnak a f? jellemz?je az, hogy nem kell japán szakosnak lenni a pályázáshoz. Tudj meg róluk többet!

– Kutatói ösztöndíj (posztgraduális szint) (Magyarországon 1965 óta)(Research)(?????)

Hazájuk egyetemén diplomát szerzett, 35 éven aluli fiatalok számára meghirdetett ösztöndíj. Az állami ösztöndíjban részesül?k 80%-át teszik ki a japán egyetemeken posztgraduális szint? oktatásban vagy kutatásban résztvev? külföldi diákok. Az ösztöndíjasok az els? 6 hónap alatt felkészít? japán nyelvoktatáson vesznek részt, majd csatlakoznak az egyetem posztgraduális szint? szakirányú képzéséhez. A képzés id?tartama rendszerint maximum 2 év, de amennyiben valaki magasabb szint? tanulmányi fokozat megszerzése céljából meghatározott idej? képzésre felvételt nyer, és ha az el?írt vizsga követelményeinek megfelel, a képzés id?tartama meghosszabbítható.

Angol nyelv? információ

Jelentkezési lap

Speciális csatolmány a jelentkezési laphoz

Egészségügyi igazolás

Ajánlólevél

Kutatási terv

– Ösztöndíj els? egyetemi diploma megszerzésére (Magyarországon 1992 óta) (Undergraduate)(?????)

17-21év közötti fiatalok számára meghirdetett, négyéves egyetemi képzésre szóló ösztöndíj. Az egyetemi képzés megkezdése el?tt a diákok egyéves, els?sorban japán nyelvi felkészít? tanfolyamon vesznek részt (a Tokiói Idegen Nyelvek Egyetemének vagy az Oszakai Idegen Nyelvek Egyetemének Külföldi Diákok Japán Nyelvi Oktatóközpontjában). A képzés teljes id?tartama 5 év (az orvosi, fogorvosi, illetve állatorvosi képzés esetében 7 év). Abban az esetben, ha az alap- vagy posztgraduális képzés után valaki felvételt nyer magasabb szint? képzésre, az ösztöndíj id?tartama pályázati úton meghosszabbítható.

Angol nyelv? információ

Jelentkezési lap

.Speciális csatolmány a jelentkezési laphoz (ha úgy érzed, nincs szükséged az egyéves el?készít? nyelvi kurzusra)

Egészségügyi vizsgálat, egészségi állapotról szóló igazolólap

Ajánlólevél

Az információk a Magyarországi Japán Nagykövetség honlapjának magyar verziójáról, a különböz? nyomtatványok a japán verzióról származnak. (A magyar verzión egyel?re a tavalyi jelentkezés van fent).

http://www.hu.emb-japan.go.jp/jpn/kobun/scholarship.htm#13

 

Related posts

Kommentelj