Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Nyelvtanulóinknak a .japán Wikipédia „Húsvét” cikkét hoztuk el, nyelvtani magyarázattal és szószedettel.

Először is kezdjük a nyelvtannal: a japán hírekben és szövegekben rengetegszer használják a szenvedő szerkezetet, így itt is. Dióhéjban a következő:

Képzése:

I. csoportban: 1. az igék maszu előtti utolsó magánhangzóját i-ről a-ra cseréljük (ugyanúgy, mint az igék egyszerű tagadó formájánál, a nai-formánál)

.. . . . . . . . . . . . .2. hozzátesszük a „-remaszu” vagy szótáriban „-reru” végződést.

Példa: kakimaszu – kakaremaszu, jomimaszu – jomaremaszu

II. csoportban: az igék maszu-formájáról levágjuk a maszu-t és hozzátesszük a „-raremaszu” vagy szótári formában „-rareru” végződést.

III. csoportban: simaszu – szaremaszu / szareru, kimaszu – koraremaszu/ korareru.

Jelentése: mint a magyar szenvedőnek:.”valaki által valami lett csinálva”. Magyarra az általános alannyal is fordíthatjuk: nem „az van mondva”, hanem „azt mondják, hogy”.

Bővebben erről a nyelvtani szerkezetről az N4-es tanfolyam 10. .részében tanulhattok.

A következő nyelvtani érdekesség: az írott hírekben, szövegekben az egyszerű formát használjuk. Kivételt képeznek azok az írások, amiknek van címzettje (levél, felhívás, értesítés). A deszu írott formája a de aru.

És egy utolsó: ilyen szövegekben ott, ahol a te-formát mint kötőalakot használnánk, gyakran a maszu forma szerepel (maszu nélkül).

復活祭(ふっかつさい)は、十字架にかけられて死んだイエス・キリストが三日目に復活したことを記念・記憶する、多くのキリスト教においては最も重要とされる祭。

多くの教会で特別な礼拝(典礼・奉神礼)が行われるほか、様々な習慣・習俗・行事がある。

復活祭は移動祝日であり、もともと太陰暦にしたがって決められた日であったため、年によって太陽暦での日付が変わる。グレゴリオ暦を用いる西方教会では、毎年3月22日から4月25日の間のいずれかの日曜日、東方教会では、グレゴリオ暦の4月4日から5月8日の間のいずれかの日曜日に祝われる。

復活祭 ふっかつさい Húsvét, „Feltámadás ünnepe”
キリスト教 キリストきょう keresztény vallás
礼拝 てんれい liturgia
において -ban
最も もっとも leg…
重要 じゅうよう fontos
祝日 しゅくじつ ünnepnap
十字架 じゅうじか kereszt
十字架にかける じゅうじかにかける akaszt, lógat, itt: feszít
死ぬ しぬ meghal
イエス・キリスト Jézus Krisztus
3日目 みっかめ harmadik nap
復活する ふっかつする feltámad
記念する きねんする megemlékezik
当日 とうじつ „fő nap”
言う いう mond, nevez
東方教会 とうほうきょうかい keleti ortodox egyház
において -nál, -nél
名称

 

めいしょう elnevezés, név
好む このむ kedvel, szeret
基本的に きほんてきに alapvetően

Related posts

Kommentelj