Fukuda Jaszuo hírlevele – Túllépünk a vagy-vagy választásokon

Tegnap bejelentettem az új, „nulla várólista az óvodákban” stratégiát. Sokak számára talán ismeretlen lehet a várólista fogalma, amelyen a szabad óvodai helyre váró kisgyerekek szerepelnek.

„Azon gondolkodtam, hogy választanom kell a munka és a gyereknevelés között.”

Egy vállalati óvodában tett látogatásomon hallottam ezt a megjegyzést egy anyukától, akinek a gyereke ebbe az intézménybe jár. Biztos vagyok benne, hogy nem csak ez az anyuka, hanem számos más szül? is olyan helyzetbe került, amelyben választaniuk kell a gyerekvállalás vagy más között.

Minden szül? vágya, hogy napról napra követhesse gyereke növekedését. Biztosítanunk kell társadalmunk tagjait, hogy nem kell feláldozniuk. a karriert a gyereknevelésért, hanem ellenkez?leg: munkahelyi terveiket össze lehet egyeztetni a gyerekvállalással.

Jelenleg mintegy 18,000 gyerek vár óvodai fér?helyre. Ráadásul még ennél is nagyobb lehet a száma azoknak a szül?knek, akik szeretnének visszatérni a munkaer?-piacra, ha lennének óvodák, tekintettel arra, hogy mostanában érkezik el a baby-boom második generációja ahhoz az életkorhoz, amikor gyereket vállalhatnak.

Az els? „nulla várólista” programot a Koizumi-kabinet hirdette meg. Az óvodai fér?helyeket csaknem 150,000-rel növelték 2002 után, három év alatt. Az óvodára váró gyerekek száma azonban nem csökkent észrevehet?en, mivel a helyek b?vülésével párhuzamosan n?tt az óvodára várók száma is.

Az új nulla-stratégiával, amellyel a kormány nullára szeretné csökkenteni a várólistát olyan lépéseket teszünk az óvodai fér?helyek növelése érdekében, amelyek színesítik a szolgáltatásokat.

Ugyanakkor számos szül?nek a körülmények miatt nem elegend?, ha csupán a fér?helyek számát növeljük.

A korábban említett vállalat óvodájában egy másik anyuka azt mondta, hogy a f?nöke megértésének és munkatársai segítségének hála id?ben elhagyhatja az irodát, hogy a családjáról gondoskodjon. Ez is mutatja a vállalat támogatásának fontosságát, amely lehet?vé teszi, hogy a nagyon fiatal gyerekeket nevel? munkatársak szabadon elhagyják a munkahelyet, ha szükséges, illetve hogy az alkalmazottak családbarát munkahelyen dolgozhatnak.

A helyi közösségekben arra is lehet?ség nyílik, hogy további megoldásokat fejlesszenek, ilyen például a dadák által nyújtott szolgáltatás. A gyakorlott nevel?k, akik a közelben vigyáznak a kicsikre, illetve kisebb betegségek esetén gondozzák ?ket, amíg a szül?k dolgoznak.

Az új zéró-stratégiát úgy dolgoztuk ki, hogy sokkal kifinomultabb és magasabb színvonalú szolgáltatások jelenjenek meg, igazodva a szül?k igényeihez.

„Meg tudtam oldani, hogy szülhessek egy második gyereket.”

Egy anyuka, aki els? gyermekét óvodába járatja és közben dolgozik mondta a fenti szavakat az intézmény vezet?jének. Ezek a szavak bizonyítják a n?k elszántságát és sikerét, ahogy egyensúlyt teremtettek a munka és a gyerekvállalás között.

Olyan társadalmat kívánok építeni, amelyben a munka és a családi élet nem éles alternatívaként jelenik meg, ahol az egyiket fel kell áldozni a másik kedvéért. E vágyhoz ragaszkodva viszem végig az új „nulla várólista” programot.

A múlt héten történt egy baleset, amelyben egy Aegis-radarrendszerrel ellátott romboló halászhajóval ütközött. Két személy elt?nt, a keresésüket még mindig folytatjuk. Mélységesen sajnálom a történteket. Mindent elkövetünk, hogy a jöv?ben ne forduljon el? hasonló baleset.

2008. február 28.

Related posts

Kommentelj