Fukuda Jaszuo hírlevele – Az emberek álláspontját osztom

Tegnap meglátogattam a súlyos földrengés sújtotta Ivate-Mijagi vidéket.

Láttam annak a földcsuszamlásnak a nyomait, amely olyan völgyet vágott a tájba, mintha maguk a hegyek mozdultak volna el és azt a tavat is, amely egy elzárt folyóból alakult ki. Láttam a Komanoju onszent, amit maga alá temetett a sárlavina, egy hatalmas hidat, amely összeomlott és a törmelék elzárta utakat. A leveg?b?l megszemlélt károk láttán ismét átéreztem a földrengés brutális erejét.


A kormányzat a helyi hivatalokkal együttm?ködve azonnal akcióba lépett a földrengés után. Nem takarékoskodtunk az er?feszítésekkel, az abszolút els?bbséget az életek megmentése jelentette. Ezidáig 11 halálos áldozatról érkezett hír. Mélyen elkeserít, hogy képtelenek voltunk ezt a tizenegy életet megmenteni. Együttérzek a gyászolókkal, akiket ilyen komoly veszteség ért és imádkozom az elhunytakért.

Még mindig keresnek tíz embert, és mivel már öt nap telt el a katasztrófa óta, nincs vesztegetni való id?nk a mentési munkálatok során. Utasítást adtam a rend?rség, a t?zoltóság és az önvédelmi er?k teljes mozgósítására. A közlekedési minisztérium, az önkormányzatok és más szervezetek velük együtt keresik az elt?nteket.

A katasztrófa sújtotta területen meglátogattam az evakuációs központokat az Ivate megyei Icsinoszeki, valamint a Mijagi megyei Kurihara városban. Találkoztam azokkal az emberekkel, akik megsérültek a füldrengésben és meghallgattam a mondanivalójukat.

„Az utórengések miatt nem tudok éjjel aludni.”

Szavaik elevenen írták le azt a rettenetes szorongást, amit az egymást követ? utórengések közben éreztek, felélesztve a nagy rengés élményét.

Sokan mondták, hogy „haza akarok menni”. Az evakuációs központ padlója kemény és kényelmetlen. Reggelente hideg van, délután azonban meleg és párás az id?. Ilyen szigorú körülmények között élni a barátságtalan környezetben komoly megpróbáltatás, fizikai és mentális értelemben egyaránt.

A kormány a megyei és városi hatóságokkal együtt állítja helyre a legfontosabb közm?veket és a közutakat a lehet? legrövidebb id?n belül, hogy a katasztrófa áldozatai késlekedés nélkül visszatérhessenek megszokott életükhöz.

Múlt pénteken a Fogyasztóvédelmi Tanács jelentést adott ki az eddigi párbeszéd eredményeir?l.

A jelentéssel és az általam kiadott közleménnyel összhangban létre fogom hozni a Fogyasztóvédelmi Ügynökséget. Ez egyetlen, központi hivatal lesz az eddig labirintus-szer? rendszer helyett, amelyben a minisztériumok és számtalan ügynökség között osztották el a feladatokat. Az emberek mostantól bármilyen problémával ugyanahhoz a hivatalhoz fordulhatnak anélkül, hogy elveszettnek éreznék magukat és nem tudnák, hova forduljanak. Olyan szervezetet szándékozom létrehozni, amelynek a legfontosabb feladata a felhasználó- és fogyasztóbarát élet megteremtése.

Szükségtelen mondani, hogy biztosítani fogom az új szervezet hatékonyságát. Ezen felül a minisztériumoktól és hivataloktól átvett feladatkörökkel a pénzeket is megfelel?en át fogjuk csoportosítani, így az új hivatal létrehozása nem kerül az adófizet?k pénzébe.

Javítani fogom a fogyasztói központok m?ködését is, amelyek a helyi közösségeknek nyújtott szolgáltatásokat végzik. Az emberek a jöv?ben otthonosabban mozoghatnak majd az ilyen ügyekben. A legfontosabb, hogy minden egyes fogyasztó esetében a kényelmet és az ügyfélbarát ügyintézést helyezzük el?térbe.

A Fogyasztóvédelmi Hivatal az emberek szempontját veszi majd figyelembe, sokkal inkább, mint az eddigi hivatalok.

Jelenleg számos feladat vár ránk a következ? pénzügyi évben induló új hivatal munkájának el?készítésében. A Diéta megvitatja a törvényjavaslatot, amely az új hivatal létrehozásáról szól. A megvalósítás útja végre nyitva áll el?ttünk.

Elhatároztam, hogy minden er?feszítésemmel azon leszek, hogy az emberek egyetértésével és együttm?ködésével hozzunk létre egy olyan rendszert, amely mindig a fogyasztók érdekében cselekszik.

2008. június 19.Related posts

Kommentelj