Fukuda Jaszuo hírlevele – A bevétel az embereké

Pontosan egy hónap telt el az új pénzügyi év kezdete óta.

Habár az új pénzügyi esztend?re szóló költségvetést már elkezdték végrehajtani, rendkívül sajnálatosnak tartom, hogy két hónappal a viták megkezdése után még mindig nem tudott a Képvisel?ház arról dönteni, hogy engedélyezi vagy sem a paragrafusok felülvizsgálatát, amelyek lehet?vé tennék a teljes végrehajtást.

Olyan körülmények közt, amikor a japán állam és az önkormányzatok adóssága meghaladja a 800 billió jent, egyedül a múlt hónapban elvesztettünk 180 milliárd bevételt. Ha továbbra is fennmarad ez a helyzet, a kormányzat folyamatosan hatmilliárd jent veszteget el naponta.

A helyzet máris éreztetni kezdte hatását egyes önkormányzatoknál, melyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint az oktatás vagy az egészségügyi ellátás. Az ia aggaszt, hogy a jelenlegi helyzet negatívan hat a helyi gazdaságra is.

Olyan személyként, aki a nemzet pénzügyeiért is viseli a felel?sséget és aki az egészségügyi ellátásért is felel, továbbá a helyi gazdaságok m?ködéséért úgy döntöttem, hogy lépést kell tennem eme felel?tlen helyzet megoldásáért, amelyben a bevételek apadása folyamatos: úgy döntöttem, hogy a bevételek elosztásáról. szóló javalatot újra szavazásra bocsátom a képvisel?házban.

Ma meger?sítették a benzinárban foglalt ideiglenes adó kulcsát. Ennek eredményeképp a benzin ára ismét emelkedni fog.

A jelenlegi szigorú környezetben, ahol számos termék ára emelkedik és a nemzet tagjai közül mindenki megtakarít, igazán nehéz volt ismételten arra kérnem az embereket, hogy újra viseljék ezeket a terheket.

A benzin ára az elmúlt hónapban bizonyos korlátok közt csökkent és emelkedett, ezzel alkalmat teremtve az embereknek, hogy politikai kérdésként kezeljék. Nem kívánom ezt az ügyet az úgynevezett „z?rzavaros Diétára” fogni, amelyben a kormánypártok alkotják a képvisel?házban a többséget, ugyanakkor a fels? házban az ellenzék képvisel?i vannak többen.

El?ször is a kormányzat mindent megtesz, hogy elkerülje a különféle zavaros helyzeteket, amiket az elosztóhelyeken lehet tapasztalni, például a benzinkutaknál. Folyamatosan ügyelni fogunk rá, hogy a helyzetet ne használhassák ki árfelhajtásra.

Másodszor a pazarló költségvetési tételek megszüntetése reformjaink alapfeltétele. Akár az úthálózat fenntartására el?irányzott összeg újraelosztásáról beszélünk más célokra, akár másról, mondani sem kell, hogy egyetlen adójent sem pazarolhatunk el abból, amit az emberek ránk bíztak.

Alaposan megvizsgáljuk a közszférát, a minisztériumoktól a hivatalokon át a független adminisztrációs vállalatokig, hogy azonosítsuk, történik-e náluk pazarló költekezés, részeként a nulla pazarlást el?irányzó tervek végrehajtásának. Határozottan fellépünk a közszolgák nyugdíj utáni ejt?erny?s állásosztogatásának gyakorlatával szemben.

Harmadszor: szem el?tt tartva, hogy olyan utakat kell építenünk, amelyek el?segítik a helyi gazdaság fejl?dését és azt, hogy a helyi pénzügyekhez is szükség van támogatásra, átcsoportosítjuk az utakra szánt pénzek egy részét általános célokra.

Amikor meglátogattam egy szülészeti és gyerekgyógyászati központot, a saját szememmel láttam a frontvonalak szomorú valóságát. Tisztába jöttem vele, ismételten, hogy mennyire szükséges a fiatal, gyereket vállaló párok biztonságérzete.

Ráadásul az orvoshiány miatt – ez egy másik probléma, amellyel Japánnak szembe kell néznie – az a közfelfogás, hogy „akármikor aggódni kezdünk az egészségünkért, meglátogathatjuk az orvost” nem feltétlenül jut az eszébe a vidéki embereknek, különösen az id?seknek.

Számos problémára derült fény az egészségügyi ellátórendszerben a 75 évesnél id?sebb emberek esetében. Intenzíven figyelni fogjuk a rendszer m?ködését és alaposan kidolgozott lépéseket teszünk a problémák megoldása érdekében.

Ha pénzügyi forrásokra lesz szükség a lépések végigviteléhez, félre fogjuk tenni a szükséges alapokat a pazarló gazdálkodás megszüntetésével például az úthálózat karbantartásánál.

Ezen felül nem szabad megfeledkeznünk a globális környezeti problémákról sem. A klímaváltozás hatásai nem csupán másvalakik problémája: szélesebb körben kell használnunk azt a fejlett technológiát, aminek kifejlesztéséért a világ felnéz Japánra.

A fent említett témákon túl számos más kérdést is meg kell oldanunk, például azt, hogyan lehetne az oktatás színvonalán javítani. Ahhoz, hogy ezt a politikát megvalósítsuk az emberekért, a megfelel? financiális háttér elengedhetetlen.

Japán strukturális változásokkal néz szembe, mint a csökken? születésszám vagy az öreged? társadalom, vagy a globális környezeti problémák. Ilyen háttér el?tt kell fejlesztenünk az adminisztrációt az emberek és a fogyasztók perspektíváját szem el?tt tartva.

A fogyasztók irodáját, amir?l nemrég beszámoltam olyan kormányzati politikát valósít meg, amely a fogyasztók szemszögéb?l szemléli a problémákat. Az úthálózat fejlesztésére el?irányzott pénzeket ennek megfelel?en az emberek szemszögéb?l vizsgáljuk felül.

A bevételek átirányzása az utak helyett általános célokra pontosan az a fajta lépés, amely azt a változást demonstrálja, hogy a vezetés tudomásul veszi az emberek vezet? helyét. Eltökélt szándékom, hogy eltörlöm az utak számára el?irányzott pénzek rendszerét és ehelyett számos, embereket érint? lépést teszünk. Más szavakkal a bevételeket az emberek számára biztosítjuk.

Szívemb?l kérem az emberek megértését és együttm?ködését.

2008. május 1.


Related posts

Kommentelj