Aszó Taró hírlevele – Legyen er?s és ragyogó

2008 szeptember 24-én megválasztottak Japán 92. miniszterelnökének. Nagy várakozással nézek e hírlevél olvasóival folytatott kommunikáció elé.


A miniszterelnökség rendkívül felel?sségteljes munkája az én vállamra nehezedik, amit nagyon is érzek. Különösen a szívemre vettem azt a körülményt, hogy komoly krízis közepén állunk, amelyet az emberek gazdaság és a mindennapi élet iránti aggodalma tölt ki, ráadásul ezek az emberek egyre elégedetlenebbek a politikusokkal, akik nem tudtak megfelel? választ találni ezekre az aggodalmakra.

Hiszem, hogy küldetésem nem kisebb, mint újra élettel megtölteni Japánt, ismét er?s és ragyogó nemzetté téve. A japán gazdaság újraépítése és az emberek jólétének fokozása a legfontosabb teend?. Azonnal lépéseket teszek, hogy újjáélesszem a gazdasági életet, hogy meg tudjanak küzdeni az emelked? árakkal. A japán gazdaságnak három évre van szüksége a feléledéshez; Japánnak három éven belül ki kell törnie a mocsárból.

Hiszek Japán szunnyadó erejében.

Keményen dolgozó emberek vagyunk magas színvonalú technológiával. A japán gazdaság számtalan kihívással nézett már szembe és minden alkalommal er?sebben került ki a gondokból. Semmi ok nincs arra, hogy pesszimisták legyünk.

Arra köteleztem magam, hogy olyan politikát folytatok, amely nem bújik el szégyell?sen a feladatok el?l, hanem felel?sen szembenéz velük. Elhatároztam, hogy er?s és ragyogó nemzetet építek – egy nemzetet, amelyre mi, Japán lakói büszkék lehetünk.

Az elmúlt évben 161 településen jártam országszerte, hogy közvetlenül meghallgassam, mit mondanak az emberek az egyes régiókban.

Ez a hírlevél nem csupán arra való, hogy kifejtsem elképzeléseim; arra is lehet?séget ad, hogy meghallgassam az Önök véleményét, hogy aztán ezeket tükrözze az államapparátusban végzett munkám.

Remélem, hogy minden japán úgy érzi: tagja az Aszó-kabinetnek és ?szintén megosztja velem a véleményét. Töltsük meg együtt energiával Japánt.

Aszó Taró


Related posts

Kommentelj