Aszó Taró hírlevele – Az emberek életét segít? lépések

A kormányzat számos lépésb?l álló gazdasági csomagról döntött, hogy segítse a japán emberek mindennapi életében felmerül? problémák megoldását.


A lépések célja els?sorban az, hogy megszüntessük azt a félelmet, amelyet az átlagember érez – vagyis biztosítani „a japán emberek mindennapjainak biztonságát” a globális pénzügyi válság idején. Fontos, hogy gyorsan lépjünk, a kiválasztott fontos területeket hangsúlyozva. Ilyen súlyú lépésekre még nem volt példa.

El?ször is támogatást nyújtunk a háztartásoknak, összesen mintegy kétbillió jen értékben, vagyis egy négytagú háztartás átlagosan hatvanezer jenre számíthat. A támogatást a lehet? leggyorsabban szét kívánjuk osztani. A munkahely-biztosítás díja sokkal kedvez?bbre csökken. A dolgozó emberek nettó jövedelmét növelnünk kell. Segíteni fogunk a „szabadúszók” (vagyis a rendszertelenül vagy részmunkaid?ben dolgozó „elveszett generáció”) elhelyezkedésénél.

Kilencbillió jent különítettünk el a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára, így összesen harmincbillió jen áll a rendelkezésükre. Ez segíti, hogy a vállalkozások nagyobb biztonságban forgathassák a pénzt.

Az autópálya-díjakat csökkentettük, hogy a távolabbi régiókban élénkítsük a gazdaság vérkeringését. Hétvégeken és szünnapokon a díj ezer jennél is alacsonyabb lesz, függetlenül a megtett távolságtól. Hétköznap a díjakat harminc százalékkal csökkentjük. Továbbá átcsoportosítottunk az úthálózat fenntartására szánt összegb?l egybillió jent a régiók számára.

Ezeket a lépéseket olyan gyorsan tesszük meg, ahogy csak lehetséges.

Deficitet finanszírozó kötvényeket nem bocsátunk ki ezekhez a lépésekhez. Ugyanakkor Japán kormányzata folyamatosan komoly deficitet halmoz fel, és ez még így lesz éveken át. A szociális kiadások is növekedni fognak. Biztos vagyok benne, hogy a japán emberek komoly aggodalmat éreznek a helyzet láttán.

2008 végéig összefoglalom a japán közvélemény számára a kormányzat középtávú finanszírozási tervét, vagyis a kormányzat elképzeléseit a jöv? bevételeir?l és kiadásairól.

A program alapvet? gondolata a következ?: a gazdasági újjáéledés közepette az adókat átmeneti id?re csökkenteni fogjuk. A legfontosabb az üzleti élet felélesztése. Miután a gazdasági helyzet javulni kezd, alapvet? reformot léptetünk életbe az adórendszerben, beleértve a fogyasztási adót, hogy biztosítani tudjuk a szociális biztonságot, megnyugtatva az embereket.

Különösen az általános forgalmi adó növelését fogom kérni három év múlva, azzal az alapfelvetéssel, hogy cserébe megszüntetjük a kormányzati pazarlást és figyelembe vesszük az akkori gazdasági helyzetet is.

Egyszer?en lehetetlen tovább folytatni a közteherviselés jelenlegi eloszlását, amelynek lényege, hogy alacsony adók mellett közepes szint? szociális szolgáltatásokat élvezünk. Az adóemelés mindenkinek kellemetlen. Ugyanakkor nem halmozhatunk fel komoly adósságokat sem, amit gyerekeinknek kell majd visszafizetni.

Ezt felel?s politikának vélem.

A globális gazdaság jelenleg épp az évszázadonként egyszer el?forduló viharos id?szakát éli, nincs okunk a megnyugvásra. És azt sem tehetjük, hogy egyszer?en hátrad?lünk és megvárjuk, amíg a tájfun elvonul.

Az országok világszerte összehangolt lépéseket tesznek, hogy a nehéz helyzetre a lehet? legjobb válaszlépésekkel reagáljanak. Japánnak is meg kell válaszolnia ezekre a kihívásokra, melyek a kormányzat óvatos irányítását igénylik. A válaszlépéseket a kormányzat teljes er?vel lépteti életbe.

2008. november 6.


Related posts

Kommentelj