A néhai császár sem örült a Jaszukuni-látogatásoknak

A világháború idején uralkodó Hirohito császár ellenezte, hogy az elítélt háborús b?nösöket is a híres tokiói szentélybe helyezzék örök nyugalomra, mivel aggódott, hogy ez a gesztus megrontja Japán viszonyát a környez? ázsiai országokkal, derült ki frissen nyilvánosságra hozott dokumentumokból.


A papírok alátámasztják és további magyarázatot adnak arra a régóta meglév? szóbeszédre, amely szerint Hirohito egyáltalán nem örült a háborús b?nösök ily módon történ? temetésének. Rámutat arra is, Hirohito mennyire szerette volna rendbehozni a kapcsolatot Japán korábbi háborús áldozataival.

A császár kamarásának nemrég megjelent, „Hirohito költészete” cím? könyvében idézi az uralkodót: Hirohito úgy vélte, hogy a háborús b?nösök tisztelete a Jaszukuni szentélynél megváltoztatja a hely természetét. Néhány újság hasonló tartalmú megállapításokat közölt.

– (A császár) úgy véli, hogy a szentélyben megtestesül? istenségek természete megváltozhat, mivel (a Jaszukuni szentély) eredetileg csak a hazájáért harcoló elesett katonák lelkének adott otthont – áll Tokugava Josihiro könyvében, amit a 83 éves költ?, Okano Hirohiko állított össze. A köny Hirohito hagyományos – az általános vélekedés szerint nyolcadik században született – vaka költeményeit gy?jti össze. A versek között található egy, amit Japán második világháborús vereségének 41. évfordulóján írt 1986-ban és amely jól tükrözi azt az aggodalmat, hogy a kivégzett háborús b?nösök a Jaszukuni szentélyben nyugszanak. Okano a néhai kamarással folytatott beszélgetéseire hivatkozik.

Hirohito véleménye szerint „komoly problémákat okozhat a jöv?ben azokkal az országokkal, amelyekkel hadban álltunk”. Így írt:

„Az év ezen napján újra
Mély szomorúság tölt el
A Jaszukuni szentély miatt”

Hirohito, akinek nevében Japán szinte végigháborúzta a huszadik század els? felét 1989-ben hunyt el.

A nyolcadik alkalom után felhagyott a szentély látogatásával, ám három évvel kés?bb, 1978-ban úgy döntött, hogy tiszteletét teszi az elhunyt katonák, köztük a b?neiért kivégzett Tódzsó Hideki el?tt. A jelenlegi császár, Akihito soha nem járt a szentélyben.

A japán vezet?k és törvényhozók látogatása a Jaszukuni szentélynél régóta súlyos probléma a környez? országok szemében, mivel ?k az emlékhelyet Japán 1945 el?tti militarizmusa jelképének tekintik.

Korábban a császár személyzetének egy tagja személyes naplójából derültek ki részletek arról, hogy Hirohito azután hagyott fel a szentély látogatásával, hogy kifejezte nemtetszését, amiért a 2,5 háborús halott mellett a b?nösökre is ott emlékeznek. Nézeteir?l azonban ezidáig nem tudhattunk meg részleteket.

AZ Starnet

Related posts

Kommentelj